«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Erityisalat):
Finrail Oy : ESKO ja KAKO -kauko-ohjauspalvelinten kahdennus

28.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014378
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 124-304183

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Finrail Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2512095-7
Postiosoite:Palkkatilanportti 1
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Leo Lehtimäki
Puhelin:+358 408227027
Sähköpostiosoite:leo.lehtimaki@finrail.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tmfg.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Liikenne, liikenteen hallinta- ja ohjauspalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ESKO ja KAKO -kauko-ohjauspalvelinten kahdennus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

ESKO ja KAKO -kauko-ohjauspalvelimien ja työasemien kahdennus ja näihin kiinteästi liittyvät asennus-, konfigurointi- ja testaustyöt.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 601190.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

ESKO ja KAKO -kauko-ohjauspalvelimien ja työasemien kahdennus ja näihin kiinteästi liittyvät asennus-, konfigurointi- ja testaustyöt.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
ESKO ja KAKO -kauko-ohjauspalvelinten kahdennus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
27.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Siemens Mobility Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2904090-3
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:jari.jussila@siemens.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:601190.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.6.2019

Liite D2 - Erityisalat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman tarjouskilpailukutsun julkaisemista ennalta direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Teknisistä syistä vain kyseinen toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Siemens Mobility Oy (myöh. Siemens) on rakentanut ESKO-kauko-ohjausjärjestelmän ja rakentaa parhaillaan KAKO-kauko-ohjausjärjestelmää Finrail Oy:lle. Siemens on antanut Finrail Oy:lle lisenssi- ja käyttöoikeuden näihin kauko-ohjausjärjestelmiin, mutta Finrail Oy:llä ei ole patentti- tai muita immateriaalioikeuksia eikä tekijänoikeuksia ohjelmistoihin eikä muita aineettomia oikeuksia. ESKO-järjestelmää on jatkokehitetty Siemensin toimesta useiden vuosien aikana. Kauko-ohjausjärjestelmällä hallitaan rautatieliikenteen asetinlaitteiden toimintaa. Asetinlaitteiden ja edellä mainittujen kauko-ohjausjärjestelmien väliseen rajapintaan on tehty Siemensin toimesta ohjelmointia, mitä ei kukaan ulkopuolinen toimittaja pysty toteuttamaan, koska ainoastaan Siemensillä on tekijänoikeus tekemiinsä ohjelmiin. Palvelimien kahdentaminen tarkoittaa sitä, että kauko-ohjausjärjestelmää voidaan käyttää tarvittaessa myös sellaisilta palvelimilta ja työasemilta, jotka on asennettu fyysisesti eri paikkaan kuin missä ensisijaiset laitteet sijaitsevat. Tämän takia on välttämätöntä, että kahdentamisen seurauksena kaikki yhteydet ja kauko-ohjausjärjestelmät toimivat samalla varmuudella sekä ensisijaisesta että toissijaisesta paikasta. Kauko-ohjausjärjestelmä on laajuudeltaan hyvin suuri, ja sen toimivuudella on kriittinen merkitys rautatieliikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle. Järjestelmässä on integraatioita suureen määrään muita rautatieliikenteen tietojärjestelmiä. Jo lyhyet katkokset tai virheet järjestelmässä aiheuttavat riskejä junaliikenteen turvallisuudelle ja junaliikenteeseen alkaa muodostua häiriöitä, joiden vaikutus laajenee jatkuvasti, mitä kauemmin häiriö kestää. Kauko-ohjausjärjestelmäkokonaisuus muodostaa eheän kokonaisuuden, jossa järjestelmän eri komponentit on kytketty toisiinsa siten, että kokonaisuudesta ei ole käytännössä mahdollista irrottaa sellaisia osakokonaisuuksia (esim. yksittäisiä palvelimia tai työasemia), joiden kahdentamista ja uudelleen konfigurointia voitaisiin tehdä täysin riippumatta muusta kokonaisuudesta ja antaa siten jollekin toiselle toimittajalle tehtäväksi.

«« Takaisin