«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote : Antikoagulaatiohoidon ja eturauhassyövän seurannan (MobiiliPSA) tietojärjestelmä

28.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014364
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 124-303874

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0725901-5
Postiosoite:Kotkantie 41
Postinumero:48210
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@kymsote.fi
NUTS-koodi:Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kymsote.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Antikoagulaatiohoidon ja eturauhassyövän seurannan (MobiiliPSA) tietojärjestelmä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on suomenkielinen tietoverkon välityksellä toimiva palveluohjelmisto antikoagulaatiohoitoon (tietokoneavusteinen THL:n annosteluohjeeseen perustuva varfariinin annostelu- ja viestinvälitysohjelma) sekä eturauhassyövän seurantaan. Ohjelmistot hankitaan palveluna.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1079800.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on suomenkielinen tietoverkon välityksellä toimiva palveluohjelmisto antikoagulaatiohoitoon (tietokoneavusteinen THL:n annosteluohjeeseen perustuva varfariinin annostelu- ja viestinvälitysohjelma) sekä eturauhassyövän seurantaan. Ohjelmistot hankitaan palveluna.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Antikoagulaatiohoidon ja eturauhassyövän seurannan (MobiiliPSA) tietojärjestelmä

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
7.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Valuecode Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1606216-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:myynti@valuecode.com
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1079800 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1079800 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.6.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Kymsoten aloitettua toimintansa kuntien ja entisen Carean Forsante-alustan ohjelmistot siirtyivät Kymsotelle. Kymsotessa on täten käytössä kaksi Valuecoden ohjelmistoa: Forsante Antikoagulaatiohoito ja Forsante MobiiliPSA. Ohjelmistot on integroitu osaksi Kymsoten Lifecare-potilastietojärjestelmää. Forsante on suomalaisen Valuecode Oy:n kehittämä ohjelmisto, joka automatisoi varfariinin annostelun ja seurannan tekoälyn avulla. Forsanten on alusta, jonka avulla voidaan automatisoida muitakin pitkäaikaissairauksien seurantoja. Vuoden 2019 aikana Forsanteen tuodaan mukaan suorat antikoagulantit. Hankintayksikön tiedossa ei ole toista palveluntuottajaa, jolla olisi vastaavankaltainen (laadukas, luotettava, toimintavarma ja kattava) tuotantokäytössä oleva ja auditoitu suomenkielinen varfariinin annostelu- ja viestinvälitysohjelma, jolla on EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan MDD-direktiivin 93/42/ETY mukainen IIb-luokan sertifikaatti. Vantaan kaupunki teki kilpailutuksen vuonna 2017, johon ainoa tarjous tuli Valuecode Oy:ltä. Siitä lähtien kaikki hankinnat on tehty suorahankintoina. Viimeisimpänä suorahankinnan teki Tampereen kaupunki 28.3.2019. Suorahankintoihin ei ole tullut oikaisupyyntöjä. Sen takia järkevää vaihtoehtoista tai korvaavaa ratkaisua ei ole olemassa. Perustelu suorahankinnalle on teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen. Palvelulta edellytetään laatua, ehdotonta luotettavuutta ja toimintavarmuutta, koska palvelun pettäminen johtaisi ilmeiseen vaaraan ihmishengelle ja terveydelle. Palvelulta edellytetään lisäksi kokonaisvaltaista kattavuutta, saumatonta yhteistyötä ja aukotonta tiedonkulkua loppukäyttäjän, potilaan, häntä hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilöstön, laboratoriopalveluja tuottavan yksikön, Kanta-palvelun, Kelan ja puhelinoperaattorin välillä. Valuecode Oy:n ohjelmisto on todettu toimivan luotettavasti, varmasti ja potilasturvallisesti. Palvelu on teknisesti ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa yksityiskohtainen varfariinihoidon prosessin tuki yhdistyy suojattuun algoritmiin.

«« Takaisin