«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Väylävirasto : Mt 101, Kehä I Laajalahden kohta, KU

01.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014362
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-304479
Tarjoukset 05.09.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMYwIpGWN9hyhpzbovTF00hp0HXoDLcI5BVApwNn0XiJDtTE%2B2tqBeGr

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarmo Nirhamo
Puhelin:+358 295343596
Sähköpostiosoite:jarmo.nirhamo@vayla.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vayla.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 41
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Maiju Kivioja-Korhonen
Puhelin:+358 438253080
Sähköpostiosoite:maiju.kivioja-korhonen@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.espoo.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)www.espoo.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMYwIpGWN9hyhpzbovTF00hp0HXoDLcI5BVApwNn0XiJDtTE%2B2tqBeGr

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMYwIpGWN9hyhpzbovTF00hp0HXoDLcI5BVApwNn0XiJDtTE%2B2tqBeGr
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mt 101, Kehä I Laajalahden kohta, KU
Viitenumero:
VÄYLÄ/4349/02.01.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka, johon sisältyy hankkeen "Mt 101, Kehä I Laajalahden kohta, KU" rakennussuunnitelmien (Kehä I, HSY vesihuolto ja Raide-Jokeri) mukaisten töiden toteuttaminen.

Urakkaan kuuluvat meluesteet toteutetaan ST -mallilla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Urakka-alue sijaitsee Espoon Laajalahdessa. Tarkempi urakka-alue käy ilmi tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Urakka sisältää Mt101 Kehä I parantamisen tilaajan rakennussuunnitelman mukaisesti, vesihuollon rakentamistyöt HSY:n rakennussuunnitelman mukaisesti sekä Raide-Jokeriin liittyviä pohja- ja pengertöitä ja sillan S2 rakentamisen ratarakenteiden alapintaan saakka erillisen rakennussuunnitelman mukaisesti.

Tarkempi kuvaus urakan sisällöstä ja urakkarajoista käy ilmi tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:26 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.9.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:5.9.2019 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Tarjousaikana tarjouspyyntö koskevat kysymykset tulee toimittaa Sokopro -tarjousportaaliin osoitteessa:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Questions.aspx?crypt=%2B80dQTd8Dk6i0DYWuvwqJQ%2FObXqWiE8BPwUUZr5hbawnOW%2BvprlHbw%3D%3D

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019
«« Takaisin