«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Intelligent Traffic Management Finland Oy : Tieliikenteen tiedotuksen paikannusnimistön ylläpitopalvelu

27.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014348
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-300712
Tarjoukset 02.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=239288&tpk=f4631fb4-72eb-43ae-af98-baed2fcd7550

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Intelligent Traffic Management Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2945247-3
Postiosoite:Palkkatilanportti 1
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mika Ahvenainen
Puhelin:+358 294507000
Sähköpostiosoite:hankinnat@tmfg.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://tmfg.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=239288&tpk=f4631fb4-72eb-43ae-af98-baed2fcd7550
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Liikenne, liikenteen ohjaus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tieliikenteen tiedotuksen paikannusnimistön ylläpitopalvelu
Viitenumero:
ITM-1159
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Intelligent Traffic Management Finland Oy pyytää tarjoustanne Tieliikenteen tiedotuksen paikannusnimistön ylläpitopalvelusta. Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus ja palvelulle asetetut vaatimukset on esitetty liitteessä 1 Palvelun kuvaus.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ylläpitotyö suoritetaan pääasiassa toimittajan omissa tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Suomen tieliikenteen tiedotuksen paikannusnimistön ylläpitopalvelu. Ylläpitopalveluun sisältyvät tietojen vastaanottamiseen tarvittavat prosessit, tietovaraston operointi, tietojen ylläpito, tietopalvelu sekä paikannusnimistöaineiston sertifiointi. Laadukas ja kattava liikenteen tiedotuksen paikannusnimistöaineisto on autoilijoille suunnatun liikennetiedotuksen välttämätön edellytys. Paikannusnimistöä hyödynnetään liikennekeskustoiminnassa liikennehäiriöiden sijainnin kuvaus) sekä kaupallisissa tiedotuspalveluissa (esim. navigointilaitteissa). RDS-TMC (Traffic Message Channel) on liikennetiedotuspalvelu, joka välittää liikennetiedotteita analogisten radiolähetysten ohessa käytettävällä RDS-tekniikalla. Liikennetiedotteet sisältävät hyödyllistä ja ajantasaista tietoa tietöistä, onnettomuuksista, ruuhkista ja kelistä. Tiedotteiden hyödyntämiseen tarvitaan TMC/ALERT-C -aineisto (paikannusnimistö). Tilaaja luovuttaa Toimittajan käyttöön ohjelmiston (LCM - Location Code Manager), jolla ylläpitotyö voidaan suorittaa. Ylläpitotyöhön voidaan käyttää erikseen sovittaessa myös muita sovelluksia. Palvelu on kuvattu tarkemmin sopimuksessa sekä sen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (tarjouspyynnön liite 1).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:2.9.2019 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.6.2019
«« Takaisin