«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
VAV Asunnot Oy : VAV Myyrmäentie 2 / LVIA-suunnittelu

27.06.2019 11:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014346
Tarjoukset 20.8.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö VAV Asunnot Oy
Y-tunnus 2903526-6
Yhteyshenkilö Kari Nauska
Postiosoite Veturikuja 7
Postinumero 01300
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kari.nauska@vav.fi
Internet-osoite (URL) https://vav.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/vav
Hankintayksikön luonne
Muu: Kaupungin omistaman yhtiön tytäryhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
VAV Myyrmäentie 2 / LVIA-suunnittelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
245204
Hankinnan kuvaus

Kyseessä on Vantaan kaupungin Myyrmäen kaupunginosaan, kortteliin 15673 tontille 11 toteutettava asuinkerrostalokohde. Hankinta käsittää yhden 16/13/10-kerroksisen talon, jossa on noin 120 huoneistoa (alustavasti). Hankkeen laajuus on noin 7000 k-m². Hanke toteutetaan pohjoismaisen Joutsenmerkki-ympäristömerkin kriteerien mukaisesti. Kriteerit ovat tarjouspyynnön liitteenä. Hanke rahoitetaan ARA:n korkotukilainalla. Hankkeesta tehdään suunnittelusopimus tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. Alustava aikataulu sitoumuksetta: - Tarjoukset jätettävä viimeistään 20.8.2019. - Hankintapäätös tehdään viikolla 35/2019. - Hankintapäätös annetaan tiedoksi tarjoajien ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Vantaa (K092)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

HANKINTAMENETTELYN KUVAUS Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintalain 100 §:n mukaisesti hankintayksikön on kuvattava hankinnassa käyttämänsä menettely. Menettely on kuvattu alla. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä soveltaen hankintalain 32 §:ää seuraavasti: Julkaisemalla hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön hankintayksikkö pyytää tarjoajia jättämään tarjouksensa tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen ja avauspöytäkirjan laatiminen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 2. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättäneiden tarjoajien soveltuvuutta koskevien vastausten tarkistaminen. 3. Soveltuvuusvaatimukset täyttävien tarjoajien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. 4. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu. 5. Hankintapäätöksen tekeminen. 6. Hankintasopimuksen solmiminen. Kun tarjouskilpailun voittaja on valittu, hankintayksikkö pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.8.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite https://www.markkinaoikeus.fi
«« Takaisin