«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Vaikuttavuusinvestointihanke: Tulosperusteiset lasten, nuorten ja perheiden palvelut

27.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014323
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-300383

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:PL 233
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Eisanen/ Hansel Oy
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.jyvaskyla.fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vaikuttavuusinvestointihanke: Tulosperusteiset lasten, nuorten ja perheiden palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämän tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinatilannetta ja potentiaalisia tarjoajia sekä tiedottaa tarjoajia tulevasta mahdollisesta kilpailutuksesta. Suunnitteilla olevan kilpailutuksen kohteena on syrjäytymisvaarassa olevien lasten, nuorten ja perheiden palveluihin kohdistuva vaikuttavuusinvestointihanke (Lapset - SIB II). Kilpailutus koskee vaikuttavuusinvestointihankkeen hankehallinnoijan valintaa. Hankehallinnoijaksi valittava tarjoaja, ryhmittymä tai tarjoaja voimavarayksiköineen vastaa muun ohella seuraavista keskeisistä tehtävistä: - Syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, nuorille ja perheille tarjottavia palveluita sisältävän hankekokonaisuuden hallinta - Vaikuttavuusinvestointimalliin kuuluvan rahoitusinstrumentin (esim. ky-muotoinen rahasto) rakentaminen, - Vaikuttavuusinvestointimallin mukaisen ulkopuolisen sijoituspääoman kerääminen rahastolle.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut. (75200000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankehallinnoijalta, hankehallinnoijan voimavarayksiköltä tai ryhmittymän jäseneltä tullaan edellyttämään vaihtoehtorahaston hoitajan toimilupa tai rekisteröityminen viimeistään ennen toiminnan käynnistymistä (Laki vaihtoehtorahaston hoitajista (162/2014). Hankeen kohderyhmänä ovat alustavasti Jyväskylän, Tampereen, Karkkilan, Vihdin ja Heinäveden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven muodostaman Siun Sote -alueen syrjäytymisvaarassa olevat lapset, nuoret ja perheet. Hankkeen tavoitteellinen kesto on 4-8 vuotta. Hanke toteutetaan vaikuttavuusinvestointimallin mukaisena hankkeena (Social Impact Bond, SIB

II.2.14) Lisätiedot:

Kilpailutus on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2019 loppu- ja 2020 alkupuolella. Lisätietoja vaikuttavuusinvestointihankkeista: http://www.sitra.fi/vaikuttavuusinvestoiminen http://www.sitra.fi/hankkeet/sib-rahastot

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
31.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa. Mikäli tietopyynnössä kuvattu hankinta päätetään toteuttaa, se saattaa poiketa sisällöltään tämän tietopyynnön sisällöstä. Tietopyyntöön annetut vastaukset eivät sido tarjoajia suhteessa mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan hankintaan. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen eivät estä mahdolliseen tarjouspyyntökilpailuun osallistumista. Tarjoajia pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa hankinnasta 12.8.2019 mennessä osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi ilmoittamalla nimensä ja yhteystietonsa. Viesti pyydetään otsikoimaan seuraavasti: Lapset SIB II, Tietopyyntö. Kilpailutuksesta järjestetään esittelytilaisuus tiistaina 20.8.2019 klo 9.30-11 Helsingissä. Kiinnostuneita tarjoajia pyydetään ilmoittamaan viestissään myös kiinnostuksestaan osallistua em. esittelytilaisuuteen. Tilaisuuden kutsut toimitetaan erikseen. Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.6.2019
«« Takaisin