«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala : Perusasteen ja toisen asteen oppikirjat, oheismateriaalit ja digitaalinen opetusmateriaali.

27.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014318
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-299686

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 51300
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marko Harapainen
Puhelin:+358 93108600
Sähköpostiosoite:marko.harapainen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Perusasteen ja toisen asteen oppikirjat, oheismateriaalit ja digitaalinen opetusmateriaali.
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Oppikirjat. (22112000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUOMIO! Tämä ei ole tarjouspyyntö, vaan kutsu ilmoittaa halukkuutensa osallistumisesta markkinavuoropuheluun koskien tulevaa hankintaa. Helsingin kaupunki tulee kilpailuttamaan syksyllä 2019 perusasteella käytettävät oppikirjat ja oheismateriaalit sekä näihin liittyvät digimateriaalit. Lisäksi valmistaudumme mahdolliseen toisen asteen maksuttomuuteen. Kartoitamme tässä tietopyynnössä sekä perusasteen että toisen asteen paperisten ja digitaalisten oppimateriaalien hankintaan liittyviä asioita. Pyydämme kiinnostuneita osallistujia (esimerkiksi kustantajia ja kirjanvälittäjiä) ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun koskien hankinnan valmistelua ja toteutusta. Haluamme kuulla mahdollisia toimittajia hankintaan liittyvistä käytännöistä ja kilpailutuksen toteutuksesta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osallistumisilmoitukset markkinavuoropuheluun lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: marko.harapainen@hel.fi 12.8.2019 mennessä. Sähköpostin otsikoksi tulee kirjoittaa "Perusasteen ja toisen asteen oppikirjat, oheismateriaalit ja digitaalinen opetusmateriaali, ilmoittautuminen markkinavuoropuheluun", Viestissä tulee ilmoittaa sähköpostiosoite johon markkinavuoropuheluun liittyvä materiaali halutaan lähetettävän. Tietopyyntöön vastanneille tullaan lähettämään sähköpostitse kysymyksiä koskien paperisia ja digitaalisia oppikirjoja ja materiaaleja. Lisäksi varataan mahdollisuus kutsua osallistujia syksyllä 2019 järjestettävään keskustelutilaisuuteen jossa suunnitellaan tulevan hankinnan toteutusta. Varsinainen tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista marraskuussa 2019. Osallistuminen tietopyyntöön ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.11.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.6.2019
«« Takaisin