«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Rovaniemen kaupunki : Suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä

27.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014308
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-300634
Tarjoukset 26.08.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=244941&tpk=ca12c618-72ec-4edc-af50-9988f202e8bc

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rovaniemen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1978283-1
Postiosoite:Hallituskatu 7
Postinumero:96101
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Merja Saarinen
Puhelin:+358 163221
Sähköpostiosoite:merja.saarinen@rovaniemi.fi
NUTS-koodi:Rovaniemi (K698)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Julkiset-hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=244941&tpk=ca12c618-72ec-4edc-af50-9988f202e8bc
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä
Viitenumero:
ROIDno-2019-2194
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet toiminnanohjaukseen (ERP). (48451000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Rovaniemen kaupungin suun terveydenhuollon "kerralla suu kuntoon" -mallin toteuttamiseen soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä, jolla sujuvoitetaan resurssien hallintaa. Järjestelmällä hallinnoidaan mm. tila- ja henkilöstöresurssin organisointia sekä potilasvirtoja. Lisäksi järjestelmän kautta viestitetään asiakkaille hoitoajoista tekstiviestein. Järjestelmä hankitaan yhteen toimipisteeseen, jossa se tulee käyttöön arviolta neljääntoista (14) työasemaan. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Rovaniemi (K698)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Rovaniemen kaupungin suun terveydenhuollon "kerralla suu kuntoon" -mallin toteuttamiseen soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä, jolla sujuvoitetaan resurssien hallintaa. Järjestelmällä hallinnoidaan mm. tila- ja henkilöstöresurssin organisointia sekä potilasvirtoja. Lisäksi järjestelmän kautta viestitetään asiakkaille hoitoajoista tekstiviestein. Järjestelmä hankitaan yhteen toimipisteeseen, jossa se tulee käyttöön arviolta neljääntoista (14) työasemaan. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva. Tämä tarjouspyyntö muodostuu tästä tarjouspyyntöasiakirjasta sekä seuraavista liitteistä: - Liite 1 Toiminnanohjausjärjestelmän ehdottomat vaatimukset - Liite 2 Henkilötietojen käsittelyn ehdot - Liite 2.1 Käsittelytoimien kuvaus - Liite 2.2 Rovaniemen kaupunkikonsenin tietoturvapolitiikka - Liite 2.3 Käyttö- ja salassapitositoumus - Liite 2.4 Tietoturva- tai tietosuojapoikkeamien käsittelyohje - Liite 3 Referenssit - Liite 4 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot JIT 2015 - Liite 5 Hankintasopimus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajalla on oikeus tarkistaa sopimuksen laajutta tilaajan toiminnoissa mahdollisesti tulevien muutoksien, maakunta- tai sote-uudistuksen johdosta. Tilaaja voi sen toiminnoissa tehtävien muutoksien myötä laajentaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä uusiin työhuoneisiin samassa toimipisteessä, johon hankittava järjestelmä tulee käyttöön. Mahdollisen laajennuksen on suunniteltu tulevan neljään (4) uuteen työasemaan. Tilaajalla on oikeus ostaa tämän sopimuksen perusteella myös toimittajan optiona tarjoamia tuotteita ja palveluita, jotka liittyvät tarjottuun toiminnanohjausjärjestelmään ja niiden käyttöönotto on sopimuskauden aikana palvelun hyvän toimivuuden kannalta perusteltua. Toimittaja sitoutuu kehittämään palveluaan sopimusaikana. Tilaajalla on oikeus laajentaa palveluhankintaa siten, että se sisältää myös uusia tuotteita ja palveluita, joiden käyttöönotto on palveluprosessin yhtenäisyyden ja toiminnanohjausjärjestelmän palvelukokonaisuuden hyödyntämisen kannalta perusteltua. Uusien tuotteiden ja palveluiden tulee oleellisesti liittyä hankittuun kokonaisuuteen. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.8.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:26.8.2019 15:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tilaaja pidättää oikeuden muuttaa tarjousten avaamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.6.2019
«« Takaisin