«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Tulli : Nostimien ja jarrudynamometrien määräaikaistarkastukset sekä muiden laitteiden ylläpitopalvelut

27.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014296
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-301045

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tulli
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245442-8
Postiosoite:Opastinsilta 12
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juuso Leskinen
Puhelin:+358 403322116
Sähköpostiosoite:juuso.leskinen@tulli.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tulli.fi/fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Nostimien ja jarrudynamometrien määräaikaistarkastukset sekä muiden laitteiden ylläpitopalvelut
Viitenumero:
3/01.06.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tekniset tarkastuspalvelut. (71631000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena olivat nostimien vuosittaiset määräaikaistarkastukset, 10 vuoden välein tehtävät perusteelliset määräaikaistarkastukset, jarrudynamometrien vuosikalibroinnit sekä muiden laitteiden ylläpitopalvelut. Tässä hankinnassa termillä ”nostin” tarkoitettiin ajoneuvonostimia ja niihin kuuluvia akselikeventimiä, huoltokuilunostimia, henkilösiirtimiä, nosto-ovia, kuormaussiltoja, nostosiltoja, nostopöytiä sekä sähkötaljoja. Tässä hankinnassa termillä "muut laitteet" tarkoitettiin trukkeja, rengaskoneita ja Tullin huoltovastuulle kuuluvia kompressoreita. Ylläpitopalvelulla tarkoitettiin korjaus- ja huoltopalveluja. Hankinta oli jaettu kahteen (2) osa-alueeseen seuraavasti: Osa-alue 1: Määräaikaistarkastukset ja kalibroinnit Osa-alue 2: Ylläpitopalvelut Kilpailutuksen perusteella Tulli valitsi molempiin osa-alueisiin yhden (1) toimittajan, jonka kanssa Tulli solmi neljän (4) vuoden pituiset puitesopimukset.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 200000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Määräaikaistarkastukset ja kalibroinnit
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tekniset tarkastuspalvelut. (71631000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 1 hankinnan kohteena olivat nostimien vuosittaiset määräaikaistarkastukset, 10 vuoden välein tehtävät perusteelliset määräaikaistarkastukset ja jarrudynamometrien vuosikalibroinnit. Sopimuskaudella määräaikaistarkastukset ja kalibroinnit suoritetaan Tilaajan ja Toimittajan yhdessä sopiman tarkastussuunnitelman mukaisesti niin, että matka- ja oheiskustannukset saadaan minimoitua. Tullin käytössä olevat nostimet ja jarrudynamometrit oli luetteloitu tarjouspyynnön liitteessä 3. Jarrudynamometrejä käytetään pääasiassa kuorma-autojen ja linja-autojen jarruvoimien tarkastamiseen. Jarruvoimien kalibrointiväli on 1kN - 15kN. Puitesopimuskauden pituus on neljä (4) vuotta ja se alkaa 14.10.2019.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu on huomioitu vähimmäisvaatimuksissa0
Hinta 100
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ylläpitopalvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 2 hankinnan kohteena olivat nostimien, jarrudynamometrien, trukkien (optio), rengaskoneiden (optio) ja Tullin huoltovastuulle kuuluvien kompressoreiden (optio) ylläpitopalvelut. Sopimuskaudella ylläpitopalvelut suoritetaan Tilaajan ja Toimittajan yhdessä sopiman huoltosuunnitelman mukaisesti niin, että matka- ja oheiskustannukset saadaan minimoitua. Tullin käytössä olevat nostimet ja jarrudynamometrit oli luetteloitu tarjouspyynnön liitteessä 3. Tullin käytössä olevat trukit oli luetteloitu tarjouspyynnön liitteessä 4. Tullilla ei ollut kilpailutus hetkellä listausta käytössä olevista rengaskoneista tai tullin huoltovastuulle kuuluvista kompressoreista. Näin ollen rengaskoneiden ja kompressoreiden ylläpitopalvelut katsotaan sopimuskaudella tapauskohtaisesti. Puitesopimuskauden pituus tulee olemaan neljä (4) vuotta ja se alkaa 14.10.2019.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Korjaushuollon vasteaika tasolla I10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Korjaushuollon vasteaika tasolla II10
Hinta 80
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajalla on oikeus sopimuskaudella ostaa osa-alueen 2 "Ylläpitopalvelut" sopimustoimittajalta trukkien, rengaskoneiden ja tullin huoltovastuulle kuuluville kompressoreille ylläpitopalvelut. Tilaaja päättää optio-oikeuden käyttämisestä erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 044-100726

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Määräaikaistarkastukset ja kalibroinnit

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
3.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pohjolan Laitehuolto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0909376-8
Postiosoite:Tarjusojantie 9
Postinumero:90440
Postitoimipaikka:Kempele
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:200000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Ylläpitopalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
3.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pohjolan Laitehuolto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0909376-8
Postiosoite:Tarjusojantie 9
Postinumero:90440
Postitoimipaikka:Kempele
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:200000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tilaaja yhdisti osa-alueet 1 ja 2 samaan puitesopimukseen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.6.2019
«« Takaisin