«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/2, Kemiönsaari-Perniö-Salo

27.06.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014270
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-300975

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 236
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:TURKU
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Markus Kivelä
Puhelin:+358 503963107
Sähköpostiosoite:markus.kivela@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Salon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0139533-1
Postiosoite:PL77
Postinumero:24101
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Vesa-Matti Väistö
Puhelin:+358 27782116
Sähköpostiosoite:vesa-matti.vaisto@salo.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.salo.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/2, Kemiönsaari-Perniö-Salo
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Varsinais-Suomen Ely-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta ajalla 8.8.2019-7.8.2022 reiteillä Kemiönsaari-Perniö-Salo ja Förby-Perniö-Salo. Sopimus sisältää option sopimuksen jatkamisesta ajalle 8.8.2022-7.8.2024. Varsinaisen sopimuksen ja mahdollisen optiokauden todelliset päättymispäivät elokuussa kouluvuoden mukaisesti. Liikenne hankitaan bruttosopimuksella. Bruttosopimuksella tarkoitetaan palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja erityisalojen hankintalain (1398/2016) tarkoittamaa joukkoliikenteen palvelusopimusta, jossa lipputuloriski on tilaajalla. Tämän hankinnan sisältämälle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus erillisellä hallinnollisella päätöksellä vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset sekä liikennepalvelulain edellyttämät yhteentoimivuusvaatimukset (320/2017, III osa 2 luku 3 §) on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2408000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee joukkoliikennepalveluita yhteysväleillä Kemiönsaari-Perniö-Salo, Förby-Perniö-Salo ajalla 8.8.2019-7.8.2022. Tilaajat varaavat mahdollisuuden jatkaa sopimusta optiokaudella 8.8.2022-7.8.2024. Kokonaisuudesta on muodostettu yksi hankintakohde, jonka liikennöintiä hoitamaan tullaan valitsemaan yksi tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä. Kyse on yhteishankinnasta, jossa tilaajina ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Salon kaupunki.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjouspyynnössä on määritelty ehdottomat vähimmäisvaatimukstet0
Hinta 100
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajat varaavat mahdollisuuden jatkaa sopimusta optiokaudella 8.8.2022-7.8.2024.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 046-105747

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/2, Kemiönsaari-Perniö-Salo

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:4
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:J. Vainion Liikenne Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0139506-7
Postiosoite:Hossiankatu 3
Postinumero:24240
Postitoimipaikka:SALO
Maa:Suomi
Puhelin:+358 407480865
Sähköpostiosoite:matti.vainio@vainionliikenne.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Internet-osoitehttp://www.vainionliikenne.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:2460000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2408000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.6.2019
«« Takaisin