«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Turun kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS Kylmälaitteiden huolto- ja korjaustyöt sekä kylmälaitteiden vuosihuolto- ja vuototarkastustyöt 1.11.2018 - 31.10.2020

27.06.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014269
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-300972

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204819-8
Postiosoite:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kirsi Mäntynen
Puhelin:+358 449075894
Sähköpostiosoite:kirsi.mantynen@turku.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Kylmälaitteiden huolto- ja korjaustyöt sekä kylmälaitteiden vuosihuolto- ja vuototarkastustyöt 1.11.2018 - 31.10.2020
Viitenumero:
6789-2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kylmälaitteiden korjaus ja huolto. (50730000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyysi tarjouksia Turun kaupungin ja Liedon kunnan kylmälaitteiden (laitosjääkaapit, laitospakastimet, kylmähuoneet, pakastehuoneet jne) huolto- ja korjaustöistä sekä niiden vuosihuolto- ja vuototarkastustöistä ajalle 1.11.2018 (tavoite) - 31.10.2020. Hankinta oli jaetu kahteen (2) ryhmään: Ryhmä 1 Kylmälaitteiden huolto- ja korjaustyöt Ryhmä 2 Kylmälaitteiden vuosihuolto- ja tarkastustyöt Tarjouspyynnössä mainittiin seuraavasti: Ryhmässä 1 Kylmälaitteiden huolto- ja korjaustyöt tehdään puitesopimus yhden (1) Palveluntuottajan kanssa, jolle valitaan yksi (1) varapalveluntuottaja. Varapalveluntuottajaa tullaan käyttämään, mikäli valitun Palveluntuottajan toimituskyky ei riitä. Ryhmässä 2 Kylmälaitteiden vuosihuolto- ja tarkastustyöt tehdään puitesopimus yhden (1) Palveluntuottajan kanssa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kylmälaitteiden huolto- ja korjaustyöt
Osa nro:
Ryhmä 1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kylmälaitteiden korjaus ja huolto. (50730000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Turun seutu (S023)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat kylmälaitteiden kuten esim. laitosjääkaappien, laitospakastimien, kylmähuoneiden, pakastehuoneiden jne huolto- ja korjaustyöt. Tämän sopimuksen piiriin eivät kuulu takuuaikaiset huolto- / korjaustyöt.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kylmälaitteiden vuosihuolto- ja vuototarkastustyöt
Osa nro:
Ryhmä 2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kylmälaitteiden korjaus ja huolto. (50730000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Turun seutu (S023)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vuosihuolto- ja vuototarkastustyöt tulee tehdä vuosittain maalis- elokuun aikana. Tarkastuskohteita Turun kaupungilla on noin 110 kpl ja Liedon kunnalla noin 20 kpl. Palveluntuottaja laatii raportin tarvittavista huolto / korjaustöistä ja toimittaa raportin Tilaajalle. Palveluntuotttaja voi tarkastustöiden yhteydessä suorittaa pieniä puhdistus- ja kiinnitystöitä. Varsinaiset huolto- ja korjaustyöt suorittaa ryhmän 1 kylmälaitteiden huolto- ja korjaustöiden valituksi tullut Palveluntuottaja. Tilaaja voi tarvittaessa tilata vuosihuolto- ja tarkastustöitä myös ilmalämpöpumppuihin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 164-374947

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
Ryhmä 1
Nimi:
Kylmälaitteiden huolto- ja korjaustyöt

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
Ryhmä 2
Nimi:
Kylmälaitteiden vuosihuolto- ja vuototarkastustyöt

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintayksikkö keskeytti hankintamenettelyn hankintaa tekemättä lokakuussa 2018. Keskeyttämisen syynä oli se, että tarjouspyynnössä esitetyt vertailuperusteet molemmissa ryhmissä mahdollistivat hankintayksikön kannalta taloudellisesti epäedullisen tarjouksen antamisen ja olisi johtanut siten epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Hankintayksiköllä oli em. syin todellinen ja perusteltu tarve keskeyttää hankinta. Keskeyttämispäätöstä tehtäessä toimittiin tasapuolisesti ja tarjoajia syrjimättä. Hankintayksikkö käynnisti uuden hankintamenettelyn uudella hankintailmoituksella 2018-022123, joka julkaistiin Hilmassa 24.10.2018.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.6.2019
«« Takaisin