«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Hansel Oy : Hankintojen elinkaaripalvelu 2019-2025 (2028)

01.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014258
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-306013
Tarjoukset 29.08.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Hansel Oy
PL 1386, (Mannerheiminaukio 1 A)
00101
Helsinki
Puh. +358294444200

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hansel Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0988084-1
Postiosoite:PL 1386, (Mannerheiminaukio 1 A)
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 294444200
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hansel.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-014258/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hankintojen elinkaaripalvelu 2019-2025 (2028)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hankintaohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212490-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitejärjestelyn kohteena on hankintojen elinkaaripalvelu SaaS-palveluna. Hankittava kokonaisuus on jaettu seuraaviin hankintaprosessin eri vaiheita tukeviin moduuleihin: 1) Hankinnan suunnittelu ja valmistelu, 2) Kilpailutus ja 3) Sopimus- ja toimittajahallinta.

Hankinnalla ei tavoitella yksinomaan hankintalainmukaisten hankintailmoitusten/tarjouspyyntöjen julkaisuun suunnattua ratkaisua vaan mahdollisuutta hankintayksikköjen prosessien ja työtapojen kehittämiseen sekä entistä laajempaan ja monipuolisempaan keskinäiseen sekä hankintayksikköjen ja tarjoajien/sopimustoimittajien väliseen yhteistyöhön.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hankintaohjelmatuotteet. (48490000-9)
Huutokauppaohjelmatuotteet. (48470000-3)
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)
Huutokauppaohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212470-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puitejärjestelyn kohteena on hankintojen elinkaaripalvelu SaaS-palveluna. Hankittava kokonaisuus on jaettu seuraaviin hankintaprosessin eri vaiheita tukeviin moduuleihin: 1) Hankinnan suunnittelu ja valmistelu, 2) Kilpailutus ja 3) Sopimus- ja toimittajahallinta.

Hankinnalla ei tavoitella yksinomaan hankintalainmukaisten hankintailmoitusten/tarjouspyyntöjen julkaisuun suunnattua ratkaisua vaan mahdollisuutta hankintayksikköjen prosessien ja työtapojen kehittämiseen sekä entistä laajempaan ja monipuolisempaan keskinäiseen sekä hankintayksikköjen ja tarjoajien/sopimustoimittajien väliseen yhteistyöhön.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Käytettävyys (hankinta-asiakirjoissa ilmoitetun mukaisesti arvioituna)35
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Pisteytettävät vaatimukset (hankinta-asiakirjoissa ilmoitetun mukaisesti arvioituna15
Hinta 50
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kolmen (3) vuoden pituisella optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: 4 vuoden sopimuskausi ei mahdollista palvelusta saatavia hyötyjä. Käyttöönotto edellyttää toimittajalta investointeja ja muutostöitä sekä asiakkaiden puolelta huomattavia käyttöönottoprojekteja (koulutukset ja järjestelmäintegraatiot). Aiemman järjestelmän exit-prosessi ja uuden käyttöönotto huomioiden asiakaskohtaisista sopimuskausista muodostuu huomattavasti puitejärjestelyn kestoa lyhyempiä.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.8.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 29.5.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:29.8.2019 15:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Hansel Oy
Postiosoite:PL 1386
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
Internet-osoitehttps://www.hansel.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
_Tarjouspyyntö.pdf
Liite 1 Asiakkaat.pdf
Liite 2 Palveluun liittyvät vaatimukset.pdf
Liite 2.1 Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.xlsx
Liite 2.2 Triplan TwebWS rajapintakuvaus.pdf
Liite 2.3 VTPR-rajapintakuvaus.pdf
Liite 3 Verkkosovelluksen tietoturvavaatimukset.pdf
Liite 4 Palvelutasosopimus.pdf
Liite 5 Hinnoittelulomake.xlsx
Liite 6 Tarjouslomake.docx
Liite 6.1 ESPD - Tarjoajaa koskevat tiedot.docx
Liite 6.2 ESPD - Ryhmittymän jäsentä koskevat tiedot.docx
Liite 6.3 ESPD - Voimavarayksikköä koskevat tiedot.docx
Liite 6.4 ESPD täyttöohje.pdf
Liite 6.5 Alihankkijat.xlsx
Liite 7 Käytettävyysarviointi.pdf
Liite 7.1 Avoin menettely käyttötapaus.pdf
Liite 7.2 Neuvottelumenettely käyttötapaus.pdf
Liite 7.3 DPS käyttötapaus.pdf
Liite 7.4 Esimerkki näyttökuvasarjasta.pdf
Liite 8 Puitesopimusmalli.pdf
Liite 9 Henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus.pdf
Liite 10 Termistö.pdf
Liite 11 Valtionhallinnon Handi-palvelun kuvaus.pdf
Liite 12 Pilvipalveluiden turvallisuuden arviointikriteeristö PiTuKri.pdf
Liite 12.1 Viestintäviraston suorittamat arviointiprosessit.pdf
Liite 13 JIT2015-Henkilötiedot.pdf
Liite 14 JIT2015-Palvelut.pdf
Liite 15 JIT2015-Yleiset.pdf
«« Takaisin