«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Senaatti-kiinteistöt : TIETOPYYNTÖ/MARKKINAKARTOITUS: Toimitilat yhdelle-kahdelle laboratoriotoimijalle, pääkaupunkiseutu

27.06.2019 08:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014254

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Senaatti-kiinteistöt
Y-tunnus 1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Senaatti-kiinteistöt
Postiosoite Lintulahdenkatu 5A
Postinumero 00530
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite senaatti@senaatti.fi
Internet-osoite (URL) http://www.senaatti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TIETOPYYNTÖ/MARKKINAKARTOITUS: Toimitilat yhdelle-kahdelle laboratoriotoimijalle, pääkaupunkiseutu
Hankinnan kuvaus

Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on toimitilojen hankintaan liittyvä tietopyyntö/ markkinakartoitus.

Hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia pyydetään toimittamaan yhteystietonsa (yrityksen virallinen nimi ja yhteyshenkilö sähköpostiosoitteineen) ja lyhyt A4 kuvaus potentiaalisesta toimitilakohteesta 19.8.2019 klo 16 mennessä sähköpostiosoitteeseen senaatti@senaatti.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla "Yritys "X":n vastaus tietopyyntöön - Laboratoriotilan markkinakartoitus”.

Senaatti tekee päätöksen mahdollisen tarjouskilpailun järjestämisestä markkinakartoituksen jälkeen. Tämä asiakirja ei velvoita Senaatti-kiinteistöjä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido yritystä tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdollisiin tietopyyntöön liittyviin vuoropuheluihin osallistumisesta.

Tietopyynnön /markkinakartoituksen tausta:

Senaatti-kiinteistöt suunnittelee hankintaa, jonka tarkoituksena on edelleenvuokrata laboratoriokäyttöön soveltuvaa erikoistilaa yhden-kahden valtiotoimijan käyttöön pääkaupunkiseudulta. Tällä markkinakartoituksella halutaan kartoittaa potentiaalisten tilojen tarjontaa.

Laboratoriotoimijoiden karkea kokonaistilatarve on n. 2500 m2 (toimija A) ja 700 m2 (toimija B), josta toimistotilan osuus on n. 15% (A) ja 40% (B). Tulevalla tilaratkaisulla pyritään tukemaan em. toimijoiden keskinäistä toiminnallista ja tilallista synergiaa. Siksi optimaalisinta olisi löytää ratkaisu, joka mahdollistaisi tarvittaessa tilojen osittaisen yhteiskäyttöisyyden (esim. osa laboratorio- ja toimistotiloista). Toissijaisesti tilat ratkaistaan kahtena erillisenä tilaratkaisuna.

Tarjottavat tilat voivat sijaita olemassa olevassa/ remontoitavassa tai uudiskohteessa. Tavoiteaikataulu: tilojen olla käytössä v 2022 lopussa (uudishanke). Toimija A:n osalta nopeampikin aikataulu mahdollinen.

Yleisiä kriteerejä/ huomioita:

- Sijainti pääkaupunkiseudulla,

- Mahdollinen yhteiskäyttö laboratoriotiloissa ja -toiminnoissa,

- Tavoitteena kustannustehokkaat tilat, joissa on joustavuutta laboratoriotoiminnan muutoksiin,

- Toiminnallisesti tehokkaat, esteettömät tilat,

- Monitilaympäristön mukaiset toimistotilat,

- Mahdollisten tilallisen ja toiminnallisen synergian huomioiminen (toimijoiden A ja B tilojen ja laitteiden mahdollinen yhteiskäyttö/läheinen sijainti),

- Tiloissa tulee olla jäähdytys,

- Laboratoriotoiminnan vaatima tavaralogistiikka/jätteet (tuleva/lähtevä),

- Tilojen tarjoajalta edellytetään vahvaa kemian laboratorioympäristöjen ja niihin liittyvien.

erityisvaatimusten, laitteiden ja tilatarpeiden tuntemusta:

- Toimijat tekevät itsenäisen päätöksen tilaratkaisuistaan. Tästä syystä on mahdollista, että tilat ratkaistaan kahtena erillisenä tilaratkaisuna.

Toimija A, ratkaisuun liittyviä tarpeita:

- Otaniemi tai sen välitön läheisyys/hyvä saavutettavuus on etu: toimijalla on tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa,

- Hyvä saavutettavuus Helsinki-Vantaan lentokentälle; hyvä saavutettavuus Helsingin satamiin (Vuosaari, Hki matkustajasatamat) etu,

- Osassa työtiloja korotetun tason turvallisuusvaatimukset,

- Tilat tarvittaessa osittain käytössä 24h/7.

Toimija B, ratkaisuun liittyviä tarpeita:

- Otaniemi tai sen välitön läheisyys etu: toimijalla on tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsingin seutu (S011)

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.8.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
«« Takaisin