«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ICT-Hankinnat : Oppimisympäristö

27.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014247
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-299815
Tarjoukset 30.08.2019 klo 16.15 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=244805&tpk=f5a1e8df-5d27-4378-a020-e007d36c13a6

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ICT-Hankinnat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 51300
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Julle Keihänen
Puhelin:+358 931089498
Sähköpostiosoite:julle.keihanen@hel.fi
Faksi:+358 931084293
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=244805&tpk=f5a1e8df-5d27-4378-a020-e007d36c13a6
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Oppimisympäristö
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteinen sähköinen oppimisympäristö. Ratkaisun tulee toteuttaa kaupungin digivisiota, tukea portfoliopedagogiikkaa ja intergroitua toimialan tietotekniseen toimintaympäristöön. Uusi oppimisympäristö tukee ja mahdollistaa Helsingin kaupungin oppijoiden ja opettajien toteuttaa kaupungin opetussuunnitelman arvojen ja tavoitteiden mukaista työskentelyä, oppimista ja arviointia.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavan järjestelmän tekninen integrointi tapahtuu käyttöönottovaiheessa nykyisiin oppilashallintajärjestelmiin, oppimisympäristöihin, oppimistyökaluihin ja muihin tietojärjestelmiin. Toimittajalla tulee olla valmius kehittää tuotettaan pedagogisesti vastaamaan toimialan strategiaa, digivisiota ja teknisesti integroitua tietohallinnon tuleviin asiakastieto-, identiteetinhallinta-, oppimisanalytiikka-, oppimateriaali- ja oppimisympäristöratkaisuihin. Oppimisympäristön tulee olla kaupungin saavutettavuusohjeistuksen mukainen ja toimia kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttämillä päätelaitteilla. Palvelun tuottaman datan tulee olla hyödynnettävissä analytiikkatarkoituksiin. Palvelussa tuotetun datan tulee tallentua kaupungin tarjoamaan pilvipalveluun ja olla hyödynnettävissä analytiikkatarkoituksiin ja arkistoitavissa oppivelvollisuuden ajan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tehdään aluksi määräaikaisena, jonka jälkeen sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Alustavasti on suunniteltu, että hankinta on ensin 2+2 vuotta määräaikainen, ja sen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 083-197124
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.8.2019 16:15
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.8.2019 16:20
Paikka: Hki
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Sähköinen avaus kilpailutusjärjestelmässä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.6.2019
«« Takaisin