«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Vantaan kaupunki / Hankintakeskus : Sairaankuljetusautojen (4 kpl) hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle

27.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014246
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-299814
Tarjoukset 26.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=241487&tpk=3562dd2f-9e07-46f0-bcbb-298c0659b807

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan kaupunki / Hankintakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postiosoite:Pl 1100
Postinumero:01030
Postitoimipaikka:Vantaan kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sirpa Apell
Puhelin:+358 983911
Sähköpostiosoite:sirpa.apell@vantaa.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaa.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaa

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=241487&tpk=3562dd2f-9e07-46f0-bcbb-298c0659b807
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sairaankuljetusautojen (4 kpl) hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle
Viitenumero:
VD/4759/02.08.00.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sairaankuljetusautot. (34114122-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Neljän sairaankuljetusauton hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vantaan kaupungin hankintakeskus pyytää tarjouksia neljästä (4) sairaankuljetusautosta Vantaan kaupungin liikelaitoksena toimivalle Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Sairaankuljetusautoja koskevat tekniset vaatimukset on esitetty liitteissä 1 - 3. Tarjoajan on tehtävä tarjous siten, että tarjoaja esittää liitteiden 1 - 3 vastaukset tarjouksessaan siinä järjestyksessä kun ne on em. liitteissä esitetty. Sairaankuljetusautojen kuvat ovat liitteissä 4 - 9. Tarjoaja ei saa käyttää tämän tarjouspyynnön kuvia omassa tarjouksessaan. Hankinta toteutetaan ns. kokonaispakettina siten, että alustan ja korityön toimituksesta vastaa tilaajaan nähden yksi kokonaisvastuullinen toimittaja. Tilaaja varaa oikeuden päättää optiovarustuksen hankinnoista tarjousten jättämisen jälkeen. Tarjottujen optiovarusteiden hintaa ei vertailla. Optiovarusteet voidaan hankkia kaikkiin autoihin tai vain osaan. Rakentaminen ja välitarkastukset: Tilaaja suorittaa välitarkastuksia rakenteilla oleviin ajoneuvoihin työn aikana. Kaikki eri työvaiheet tulee tilaajan voida tarkastaa. Tilaajan on saatava pyynnöstä työhön liittyviä lisäselvityksiä, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Korin rakennetyön etenemisvaiheet sovitaan kirjallisesti Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteyshenkilön kanssa. Ennen korirakennetyön aloittamista toimittaja laatii yhteistyössä tilaajan kanssa rakennesuunnitelman, jossa sovitaan erikseen varusteiden sijoittelu ja aikataulu. Rakennesuunnitelma on hyväksytettävä tilaajalla ennen työn aloitusta. Ajoneuvot tulee pyrkiä rakentamaan yhtä aikaa tarkastamisen helpottamiseksi. Valittu toimittaja vastaa sopimuksen kohteena olevien ajoneuvojen osalta tilaajan (aloituspalaveri, välitarkastukset ja lopputarkastus) matkakustannuksista, min. 5 kertaa 4 henkilöä. Mikäli yhdensuuntainen matka ylittää 300 km, matkat tehdän lentäen. Välitarkastukset on tarkoitus tehdä silloin, kun ajoneuvot ovat samassa rakennusvaiheessa. Rakenteiden, erityisesti kaluston kiinnitykseen, kestävyyteen sekä helppoon huollettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankinnat koskevat mahdollisesti optiona hankittavaa lisävarustusta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:26.8.2019 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.6.2019
«« Takaisin