«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Turun kaupunki : Asukaskyselypalvelut

26.06.2019 12:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014241
Tarjoukset 20.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun kaupunki
Y-tunnus 0204819-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Strateginen hankinta
Yhteyshenkilö Jari Suistovaara
Postiosoite PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero 20101
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358505870443
Sähköpostiosoite jari.suistovaara@turku.fi
Internet-osoite (URL) http://www.turku.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=243679&tpk=1d98a4f6-b5ed-4aab-964b-347b93b82922
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Asukaskyselypalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
7569-2019
Hankinnan kuvaus

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia kaupungin eri toimialojen käyttöön hankittavista asukaskyselypalveluista ajalle 1.11.2019 (tavoite) - 31.10.2021, jonka jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella vuodella, ajalle 1.11.2021 - 31.10.2023 (optio). Hankittava palvelu koostuu pääosin kaupunkiympäristötoimialan infran ylläpitoa koskevista asukaskyselyistä. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 20.000 euroa / vuosi. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon. Tilaajan ylläpidon alueurakkasopimuksissa on tarkoituksena mitata asukastyytyväisyyden tasoa. Alueurakkapalveluiden laatutasoa tullaan mittaamaan asukaskyselyillä ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Asukaskyselypalvelua tullaan tilaamaan viidelle ylläpidon alueurakan kysely-alueelle. Asukaskyselypalvelun kyselyalueet on esitetty tarjouspyynnön Liitteellä 3, Kyselyaluekartta. Kyselyalueiden asukaskyselypalvelun käyttöönotto tullaan toteuttamaan marraskuussa 2019 ja palvelutuotannon tulee olla toiminnassa joulukuun 2019 alusta alkaen. Turun kaupungin Kaupunkiympäristön kunnossapito hakee asukaskyselyiden toteuttajaksi palveluntuottajaa, joka hallitsee kyselyprosessin tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti ja pysyy asetetuissa laatuvaatimuksissa. Hyvä ja toimiva yhteistyö alueen asukkaiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää, samoin huomaavaisuus ja ystävällisyys asukkaita kohtaan. Palvelun ja sen toteuttajien tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut laatu- ja osaamisvaatimukset. Asukaskyselypalvelun toteuttamisen ehdottomat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön Liitteellä 2, Asukaskyselymäärittely. Lisäksi optiona pyydämme ilmoittamaan hinnat € / tunti vastaavien, muihin hankkeisiin mahdollisesti erikseen tilattavien asukaspalvelukyselyjen suorittamisesta tuntiveloituksella.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kyselytutkimuspalvelut. (79311000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 31.10.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajan on täytettävä hankintaan nähden riittävät suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Valitulta Palveluntuottajalta odotetaan hyvää yhteistyökykyä ja osallistumista yhteistyöhön toiminnan kehittämiseksi yhdessä Tilaajan kanssa. Muilta osin ks. tarjouspyyntö liitteineen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin