«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kotkan kaupunki : Seudulliset elinkeino-, matkailu- ja edunvalvontapalvelut sekä seutuyhteistyön hallintopalvelut (Etelä-Kymenlaakso)

26.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014226
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 122-298653
Osallistumishakemukset 26.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kotka?id=229076&tpk=032f3e6e-e2ec-4e73-b0c2-2cc29e8c285f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kotkan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0160225-7
Postiosoite:PL 205
Postinumero:48101
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankintapäällikkö Mervi Veini
Sähköpostiosoite:hankintasuunnittelu@kotka.fi
NUTS-koodi:Kotka-Haminan seutu (S082)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kotka.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Haminan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0242496-6
Postitoimipaikka:Hamina
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@hamina.fi
NUTS-koodi:Hamina (K075)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hamina.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Miehikkälän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162675-0
Postitoimipaikka:Miehikkälä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@miehikkala.fi
NUTS-koodi:Kotka-Haminan seutu (S082)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.miehikkala.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Pyhtään kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162798-0
Postitoimipaikka:Siltakylä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@pyhtaa.fi
NUTS-koodi:Kotka-Haminan seutu (S082)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.pyhtaa.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Virolahden kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0207033-6
Postitoimipaikka:Virolahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@virolahti.fi
NUTS-koodi:Kotka-Haminan seutu (S082)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.virolahti.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kotka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kotka?id=229076&tpk=032f3e6e-e2ec-4e73-b0c2-2cc29e8c285f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Seudulliset elinkeino-, matkailu- ja edunvalvontapalvelut sekä seutuyhteistyön hallintopalvelut (Etelä-Kymenlaakso)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Elinkeinotoimintaan liittyvät hallinnolliset palvelut. (75112000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kotkan ja Haminan kaupunkien sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kuntien muodostama hankintarengas pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön sekä sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan tavoitteena on hankkia laadukasta ja ammattitaitoista palvelua, jonka avulla toteutetaan hankintarenkaan jäsenten elinkeinopoliittisia tavoitteita sekä tuetaan Etelä-Kymenlaakson seudullista elinvoimaa. Hankittavat seudulliset palvelukokonaisuudet ovat: • elinkeinopalvelut • matkailupalvelut • edunvalvontapalvelut • seutuyhteistyön hallintopalvelut Hankinta toteutetaan hankintalain 21 §:n mukaisena muuna yhteishankintana, jossa hankintayksiköt sopivat yksittäisen hankinnan toteuttamisesta yhdessä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kotka-Haminan seutu (S082)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan hankintalain 36 §:n mukaisella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankintamenettelyn lopputuloksena hankintarengas valitsee yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee hankintasopimuksen. Alustava kuvaus hankinnan kohteena olevista palveluista sekä muuta alustavaa tarjouspyyntömateriaalia on tämän osallistumishakemuspyynnön liitteenä. Näiden liitteiden sisältö voi muuttua ja tarkentua neuvotteluiden perusteella sillä rajoituksella, että valitun sopimuskumppanin on toteutettava vähintään kaikki palvelunkuvauksissa ylätasolla listatut palvelut. Sopimusluonnos liitteineen on myös neuvottelujen kohteena, joten siihen voi tulla muutoksia menettelyn aikana. Tarjoajan tulee sitoutua vasta lopulliseen tarjouspyyntöön.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusehdoista keskustellaan neuvotteluiden aikana ja lopullinen sopimus tarkennettuine sopimusehtoineen kuvataan lopullisessa tarjouspyynnössä. Lähtökohtaisesti määräaikainen sopimuskausi 48 kk, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskilpailu toteutetaan kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen. Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely, sillä hankintarengas on arvioinut, että hankinnan luonteeseen, monimutkaisuuteen ja oikeudelliseen muotoon liittyvistä erityisistä syistä sekä niihin liittyvien riskien vuoksi se ei voi tehdä hankintasopimusta ilman edeltäviä neuvotteluita. Hankintarengas on arvioinut, että kolme (3) toimijaa mahdollistaa riittävän kilpailun hankintamenettelyssä. Neuvottelujen toteuttaminen rajoittamattomalla ehdokasmäärällä vaikeuttaisi hankintaprosessin läpivientiä. Jos vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on alle kolme (3), valitaan kaikki vaatimukset täyttävät ehdokkaat. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin em. määrä, hankintayksikkö tulee vertailemaan ehdokkaiden osallistumishakemuksia seuraavin vertailuperustein: Ehdokkaan soveltuvuusvaatimukset ylittävät hankereferenssit, yli 100 000 euron hankkeet: • kansallisen EU-rahoitteisen hankkeen hallinnointi ja läpivienti 5 pistettä / hanke • EU-rahoitteisen KV-hankkeen hallinnointi ja läpivienti 10 pistettä / hanke Mikäli hankintarengas saa vain yhden hyväksyttävissä olevan osallistumishakemuksen, pidättää se oikeuden itsellään siirtyä suoraan sopimusneuvotteluihin kyseisen hakijan kanssa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Määräaikaisen 48 kuukauden sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osallistumishakemuksen tai tarjouksen tekemisestä, neuvotteluista tai muusta menettelyyn osallistumisesta taikka siihen liittyneistä toimenpiteistä ei makseta ehdokkaille tai tarjoajille korvausta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 9 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.6.2019
«« Takaisin