«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Raahen kaupunki : Vanhan kaupungin asemakaavanmuutoksen valmistelu ja tarvittavat selvitykset

26.06.2019 11:08
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014225
Tarjoukset 30.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Raahen kaupunki
Y-tunnus 1791817-6
Yhteyshenkilö Leena Räsänen
Postiosoite Rantakatu 50
Postinumero 92100
Postitoimipaikka Raahe
Maa Suomi
Puhelin +358408303041
Sähköpostiosoite leena.rasanen@raahe.fi
Internet-osoite (URL) http://www.raahe.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=245220&tpk=bf31b0a2-cae8-463a-affa-4de38f47952b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vanhan kaupungin asemakaavanmuutoksen valmistelu ja tarvittavat selvitykset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
245220
Hankinnan kuvaus

Raahen kaupunki pyytää tarjousta Raahen Vanhaa kaupunkia koskevan asemakaavan muutoksen laatimisesta valmisteluvaiheen loppuun saakka. Lisäksi pyydetään tarjous asemakaavasuunnitteluun liittyvistä selvityksistä sekä osallistamisesta. Suunnittelualue sijoittuu Raahen kaupungin Vanhan kaupungin 1.-4. kaupunginosiin, 5. kaupunginosan Koulukatuun liittyviin korttelialueen osiin sekä Raatihuoneen ja Keskuskoulun alueille käsittäen korttelialueisiin liittyvät katu-, puisto- ja liikennealueet. Suunnittelualue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) ja se on pääosaltaan kaupunkiarkeologisesti merkittävä alue. Vanha kaupunki kytkeytyy tiiviisti Raahen 1960-luvulta alkaen rakentuneeseen ydinkeskustaan. Korttelit on nykyisessä asemakaavassa osoitettu asumista sekä yksityisiä ja julkisia palveluja palveleviksi korttelialueiksi. Alueella on voimassa yhteensä kuusi asemakaavaa ja osia kymmenestä asemakaavasta vuosilta 1964-2017. Alueella on voimassa Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava ”RAAHE 2030”, joka on hyväksytty 11.4.2007. Alueen pinta-ala on noin 32,65 ha. Työ tulee aloittaa heti kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Työn tulee olla luovutettavissa ehdotusvaiheen käsittelyyn viimeistään viiden vuoden kuluttua hankintasopimuksen solmimisesta. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 16.8.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 20.8.2019 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava 30.8.2019 klo 12.00 mennessä. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta suoritetaan avointa menettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/raahe.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin