«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : A13865 - Luonnonvarakeskus, Taivalkosken toimipaikka - karanteenitilojen laajennus

07.08.2019 10:24
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014213
Tarjoukset 13.9.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Senaatti-kiinteistöt
Y-tunnus 1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Senaatti-kiinteistöt / Pohjois-Suomi
Yhteyshenkilö Teemu Vuolle
Postiosoite PL 74 (Viestikatu 1)
Postinumero 90101
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358503516606
Sähköpostiosoite teemu.vuolle@senaatti.fi
Internet-osoite (URL) http://www.senaatti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7328
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
A13865 - Luonnonvarakeskus, Taivalkosken toimipaikka - karanteenitilojen laajennus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
A13865
Hankinnan kuvaus

Laajennetaan Luonnonvarakeskuksen Taivalkosken toimipisteen karanteenitiloja sekä tehdään laajennukseen liittyvä imeytyskenttä kilpailuttamisasiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

Hankinta sisältää kaikki kilpailuttamisasiakirjojen mukaiset rakennustekniset- ja LVIS-työt.

Hankkeen alustava toteutusaikataulu: 05 - 07/2020

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Taivalkoski (K832)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. Muutoin tarjous voidaan jättää hyväksymättä.

Tarjoavan yrityksen vähimmäisvaatimukset:

- tarjoaja on hoitanut kaikki lakisääteiset maksut ja velvollisuudet sekä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on hoidettu ja kunnossa.

- Ehdokkaalla ei ole verovelkaa, eikä se saa olla velkasaneerauksessa.

- Yrityksen on oltava rekisteröitynä Suomeen ja yrityksen toimintakielenä on oltava Suomen kieli.

- Yrityksellä tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit hankkeen toteuttamiseen.

* Tarjoajan vuotuisen liikevaihdon tulee olla vähintään tarjotun urakkahinnan suuruinen (alv 0%) / vuosi kahden viimeisen vuoden ajalta:

- Mikäli yritykseen tai sen toimihenkilöön kohdistuu hankintalain 80 ja 81 §:n mukainen poissulkuperuste yritys suljetaan pois tarjouskilpailusta.

- Yrityksellä ei saa olla käynnissä olevia urakkariitoja oikeusasteissa tilaajaorganisaation kanssa.

Muut tarkemmat ehdot on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1a) Viranomaisen antama todistus, että ehdokkaat ovat maksaneet kaikki lainsäädännön mukaiset verot ja että ovat merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten.

rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä edellyttäessä (Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta):

1b) Viranomaisen antama todistus siitä, että ehdokkaat ovat maksaneet kaikki lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa. (Suomessa sisältyy todistukseen verojen maksamisesta).

1c) Todistus siitä, että ehdokkaat ovat maksaneet kaikki lakisääteiset eläkemaksut.

2a) Kaupparekisteriote.

2b) Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto ehdokkaan luottokelpoisuudesta.

3) Yrityksen tilinpäätöstiedot kahdelta (2) viimeiseltä tilikaudelta kohteena olevalta toimialalta.

4) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehtosopimuksista, selvitys työterveydenhoidon järjestämisestä ja todistus voimassa olevasta lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta.

5) Todistus voimassa olevasta toiminnan vastuuvakuutuksesta.

6) Selvitys käytössä olevasta laatujärjestelmästä ja organisaatiosta sekä muut selvitykset vähimmäisvaatimusten täyttymisestä.

Kohdissa 1a-2b mainitut selvitykset eivät saa olla osallistumishakemuksen/tarjouksen vastaanottamisen määräaikana yhtä (1) kuukautta vanhempia.

HUOM! Kohdissa 1 a-c mainitut todistukset voi korvata Tilaajavastuu.fi-yritysraportilla, josta selviävät e.m. asiat.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Osallistuminen urakkalaskentaan tehdään käyttäen BEM-projektipankin sähköistä kilpailutusalustaa. Linkki projektipankkiin löytyy tästä hankintailmoituksesta.

Hankinta-/tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisesti suoraan ja rajoituksetta saatavissa osoitteesta: https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7328

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.9.2019 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 3 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7328

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin