«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä : RAI-järjestelmän laajennus

26.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014188
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 122-299036

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2844969-4
Postiosoite:PL 46
Postinumero:05801
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riku Kosunen
Puhelin:+358 407512145
Sähköpostiosoite:riku.kosunen@keusote.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
RAI-järjestelmän laajennus
Viitenumero:
KEUDno-2019-886
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on RAI-järjestelmä, joka toimii palvelujen ja hoidon suunnittelun sekä asiakkaiden tilanteen ja palvelutarpeen arvioinnin, laadun ja vaikuttavuuden seurannan välineenä.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 320000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

RAI-järjestelmä toimii palvelujen ja hoidon suunnittelun sekä asiakkaiden tilanteen ja palvelutarpeen arvioinnin, laadun ja vaikuttavuuden seurannan välineenä. Rai-järjestelmä on nyt käytössä Tuusulassa, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä. Järjestelmä laajennetaan käyttöön koko Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueella koska: - Yhteinen arviointiväline mahdollistaa yhtenäiset ja tasalaatuiset prosessit - RAI antaa laajasti tietoa  tiedolla johtamisen ja kehittämisen tueksi. Tämä hyöty jää hyvin vaillinaiseksi niin kauan kun RAI on käytössä vain osalla alueesta - RAI kuuluu vahvasti palveluohjauksen prosessin kehitykseen - Ikääntyvien palvelujen myöntämisperusteet yhdenmukaistuvat

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot: - Palvelutarpeen arvioinnin työväline - Verkkokurssit

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
RAI-järjestelmän laajennus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
25.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Oy Raisoft Ltd
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1615982-5
Postiosoite:Vaasantie 6
Postinumero:67101
Postitoimipaikka:Kokkola
Maa:Suomi
Puhelin:+358 207789567
Sähköpostiosoite:info@raisoft.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:320000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:320000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.6.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja

3. Selitys

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä on oikeus tehdä tässä hankinnassa suorahankinta hankintalain 41 §:n perusteella. "Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. " Tämän lisäksi ei ole toista palveluntuottajaa, joka pystyisi tarjoamaan kyseessä olevan palvelun. Oy Raisoft Ltd on ainoa taho, joka pystyy toimittamaan RaiSoft-järjestelmän ja toteuttamaan RaiSoft-järjestelmän laajennuksen. Suorahankinnan tekeminen on perusteltu myös 40 §:n nojalla: "2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta;"

«« Takaisin