«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Turun kaupunki : TURUN SATAMA-ALUEEN LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN YLEISSUUNNITELMA

25.06.2019 16:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014178
Tarjoukset 2.9.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun kaupunki
Y-tunnus 0204819-8
Postiosoite PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero 20101
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Sähköpostiosoite elina.lindstrom@juhaconsulting.fi
Internet-osoite (URL) http://www.turku.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://permalink.mercell.com/108729651.aspx
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TURUN SATAMA-ALUEEN LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN YLEISSUUNNITELMA
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Hankinnan kuvaus

Turun kaupungin Kaupunkiympäristötoimiala pyytää tarjoustanne Turun satama-alueen liikenteen ja liikkumisen yleissuunnitelmasta.

Turun satamaan suunnitellaan varustamojen yhteisterminaalia. Yhteisterminaali avaa uusia mahdollisuuksia satama-alueen ja sen läheisten alueiden kehittämiselle sekä liikennejärjestelyille. Samanaikaisesti on käynnissä Linnakaupungin asuinpainotteisen alueen rakentuminen kohti satamaa sekä satamalta vapautuvan alueen (Linnanniemi) suunnittelun aloittaminen.

Työssä laaditaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa liikkumistarpeisiin ja -tavoitteisiin perustuva kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikennejärjestelyistä. Liikennejärjestelyitä ja liikkumispalveluita kehittämällä pyritään parantamaan alueen yhdistymistä ympäröivään kaupunkirakenteeseen, parantamaan saavutettavuutta sekä vähentämään liikenteestä aiheutuvia haittoja.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Päänimikkeistö
Infrastruktuuria koskevat konsulttipalvelut. (71311300-4)
Liikennejärjestelmää koskevat konsulttipalvelut. (71311200-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.9.2019 16.00
Lisätietoja

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin