«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Folkpensionsanstalten : MULTIPROFESSIONELL INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED ALLMÄNNA SJUKDOMAR, REHABILITERING ENLIGT PRÖVNING, tjänster på svenska, 2020–2022

27.06.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014158
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-301432
Tarjoukset 03.09.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=245371&tpk=36accd5d-2b24-4ff7-8402-497fbd1d6fab

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Folkpensionsanstalten
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:Nordenskiöldsgatan 12
Postinumero:00250
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:FPA
Puhelin:+358 2063411
Sähköpostiosoite:kuntoutushankinnat@kela.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.fpa.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=245371&tpk=36accd5d-2b24-4ff7-8402-497fbd1d6fab
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
MULTIPROFESSIONELL INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED ALLMÄNNA SJUKDOMAR, REHABILITERING ENLIGT PRÖVNING, tjänster på svenska, 2020–2022
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Upphandlingen gäller multiprofessionell individuell rehabilitering för vuxna med allmänna sjukdomar, som Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar för privatpersoner i form av rehabilitering enligt prövning (nedan individuell rehabilitering för vuxna med allmänna sjukdomar). Upphandlingen är riksomfattande. Ett separat anbud ska lämnas för varje verksamhetsställe (slutenvårdsenhet) som offereras. Anbudsgivaren kan lämna endast ett (1) anbud för ett och samma verksamhetsställe. Det anses vara fråga om ett och samma verksamhetsställe även i sådana fall då lokalerna har två olika adresser men det de facto rör sig om samma verksamhetsställe (t.ex. ingång från två olika gator).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Individuell rehabilitering för vuxna med allmänna sjukdomar genomförs i enlighet med följande av FPA:s servicebeskrivningar för rehabilitering (gäller från 1.1.2020): - Servicebeskrivningen för multiprofessionell individuell rehabilitering för vuxna med allmänna sjukdomar som består av två delar: en del som beskriver rehabiliteringstjänsten och en allmän del. De båda delarna har placerats efter varandra i ett enda dokument. Vardera delen har egen pärm och innehållsförteckning (Bilaga 1). Individuell rehabilitering för vuxna med allmänna sjukdomar genomförs i enlighet med 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (nedan FRPL 566/2005) i form av rehabilitering enligt prövning. Rehabiliteringen för FPA:s klienter börjar 1.1.2020.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.12.2019 - 31.12.2022
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

FPA förbehåller sig rätten att förlänga avtalet med en optionsperiod på ett (1) år för tiden 1.1.2023–31.12.2023.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Upphandlingen görs med öppet förfarande. Alla serviceproducenter som är intresserade av upphandlingen och uppfyller lämplighetskraven kan lämna anbud enligt den här anbudsförfrågan och bilagorna. Vid upphandlingen tillämpas de förpliktande bestämmelser och principer för offentlig upphandling som ingår i lagen om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslagen 1397/2016). Upphandlingen görs genom ett ramavtalsförfarande som beskrivs i bilaga 3.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.9.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Marknadsdomstolen
Postiosoite:Banbyggarvägen 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttps://www.markkinaoikeus.fi/sv/index.html
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.6.2019
«« Takaisin