«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky : Respiraattoreiden suorahankinta

26.06.2019 10:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014154
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
Y-tunnus 0828255-9
Postiosoite PL 52
Postinumero 20521
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +35823130000
Sähköpostiosoite materiaalitoimi@tyks.fi
Internet-osoite (URL) http://www.tyks.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Respiraattoreiden suorahankinta
Hankinnan kuvaus

Servo-U (2kpl) respiraattoreiden suorahankinta Lasten ja nuorten klinikalle lasten tehohoidon osastolle.

Servo-N (1kpl) respiraattorin suorahankinta Lasten ja nuorten klinikalle vastasyntyneiden sairaanhoidon osastol-le.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Sopimuksen kokonaisarvo
106900 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi Maquet Finland Oy
Y-tunnus 2067684-1
Postiosoite Niittykatu 8
Postinumero 02200
Postitoimipaikka Espoo
Maa Suomi

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Suorahankinnan perusteena on hankintalain 40§: Teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Osastoilla, joille respiraattoreita hankitaan, tarvitaan käyttöön NAVA-ventilaatio. Kyseinen ominaisuus on vain Maquet Finland Oy:n laitteissa.

NAVA -ventilaation lisäksi Lasten tehohoidon osastolla tulee olla mahdollisuus toteuttaa nenäkanyylien kautta annettavaa korkeavirtaushoitoa. Servo-U respiraattorissa on yhdistettynä sekä NAVA-ventilaatio että korkeavirtaushoidon mahdollisuus. Vastasyntyneiden sairaanhoidon osastolla NAVA-ventilaatio on ensisijainen hengitystukimuoto sen vauva- ja keuhkoystävällisyyden vuoksi. Lisäksi Servo-N laite mahdollistaa sekä NAVA- että HFO-toiminnot, joten Servo-N mahdollistaa osaston koko hoitomuotoreservin.

Lisätietoja

Mikäli markkinatoimija katsoo vastoin hankintayksikön käsitystä kykenevänsä toteuttamaan hankinnan ja ettei suorahankintaperuste pidä paikkansa, markkinatoimijaa pyydetään viivytyksettä ilmoittamaan asiasta osoitteeseen irtaimistohankinnat@tyks.fi siten, että ilmoituksessa on kerrottu lyhyesti myös selvitys markkinatoimijan näkemykseen. Näin hankintayksikkö pystyy nopeasti arvioimaan asian uudelleen ja tarvittaessa keskeyttämään suorahankinnan oma-aloitteisesti.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin