«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : KESKEYTYSILMOITUS/ Tuloksena työllistyminen - tulosperusteinen palvelukokonaisuus Pohjois-Karjalassa

26.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014129
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 122-299063

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 69
Postinumero:80101
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:ulla.kuronen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS/ Tuloksena työllistyminen - tulosperusteinen palvelukokonaisuus Pohjois-Karjalassa
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työnhakupalvelut. (79611000-0), Työttömille (EA08-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyllä toteutettavaan hankintaan tämän hankintailmoituksen ja sen liitteiden (1-2) mukaisesti. Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ovat käynnistämässä palveluidensa uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvää pilottia. Pilotin tavoitteena on kehittää uudenlaista palveluiden tuottamista ja järjestämistä ja kokeilla laajaa julkisen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavan palvelun sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä on esitetty osallitumispyynnön liitteenä olevassa alustavassa palvelukuvauksessa (liite1) Palvelun tarkempi sisältö ja toteutustapa muotoutuvat neuvottelumenettelyn aikana. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä osallistumispyynnössä esitettyä palvelua. Tämän osallistumis-/tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Menettely, johon liittyy neuvotteluja

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 059-137398

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS/ Tuloksena työllistyminen - tulosperusteinen palvelukokonaisuus Pohjois-Karjalassa

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Keskeytyksen perusteena on hankinnan kohteen ja tarpeen muuttuminen hankintamenettelyn aikana.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.6.2019
«« Takaisin