«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus:
Pohjois-Savon ELY- keskus : Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/1, Pohjois-Savon ELY- keskus

25.06.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014115
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 121-297528

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Savon ELY- keskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 2000
Postinumero:70101
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:posjoukkoliikenne@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/1, Pohjois-Savon ELY- keskus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla. Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja liikennepalvelulain (320/2017) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty liitteenä olevassa asiakirjassa ”Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot". Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus erillisellä hallinnollisella päätöksellä vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Liikennepalvelulain edellyttämät yhteentoimivuusvaatimukset (320/2017, III osa 2 luku 3 §) on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1769112.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Joukkoliikennepalvelut kohteessa 1
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjois-Savon ELY- keskuksen toimivalta-alue Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä ”Kohdeluettelo” lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja pysäkkikohtaiset matkustajatiedot ovat liitteinä. Liikenteenharjoittaja hoitaa liitteessä ”Kohdeluettelo” määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu. Kohdassa II.2.7 mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin seuraavasti peruskausi 24 kk + optio 12kk + optio 12kk. Option/-iden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu liitteessä "Käyttöoikeussopimusluonnos".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerusteKokonaistataloudellisesti edullisin tarjous, vertailuperusteena halvin hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:29.5.2019 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Koska hankintasopimus on jaettu osiin kohdekohtaisesti ja koska hankintailmoituslomake edellyttää vähintään kahta osaa kuvattavaksi, hankintayksikkö on jakanut hankintailmoituksessa hankinnan kahteen osaan (kohteet 1 ja 2-8). Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osaa/ kohdetta 1-8.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Joukkoliikennepalvelut kohteessa 2-8
Osa nro:
2-8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjois-Savon ELY- keskuksen toimivalta-alue Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä ”Kohdeluettelo” lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja pysäkkikohtaiset matkustajatiedot ovat liitteinä. Liikenteenharjoittaja hoitaa liitteessä ”Kohdeluettelo” määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu. Kohdassa II.2.7 mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin seuraavasti peruskausi 24 kk + optio 12kk + 12 kk. Option/-iden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu liitteessä "Käyttöoikeussopimusluonnos".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerusteKokonaistataloudellisesti edullisin tarjous, vertailuperusteena halvin hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:29.5.2019 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskumppanit (ja kohteiden hinnat ALV 0%) kohteiden 2-8 osalta ovat: Kohde 2: Kantamatkat Oy, 388 201€, Kohde 3: Vihavaisen Taksi Oy, 145 103€, Kohde 4: Kangaslammin taksitaito Oy, 397 205€, Kohde 5: Pohjolan Turistiauto Oy, 196 990€, Kohde 6: Pohjolan Turistiauto Oy, 315 335€, Kohde 7: Savo-Karjalan Linja Oy, 36 578€, Kohde 8: Rautavaaran tilausajo Oy, 99 900€.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksentekomenettely, johon liittyy ennakkoon julkaistu käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 061-142743

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Joukkoliikennepalvelut kohteessa 1

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
29.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Soisalon Liikenne Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1005015-9
Postiosoite:Mestarintie 3
Postinumero:78200
Postitoimipaikka:Varkaus
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:mikko.nissinen@soisalonliikenne.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Savo (FI1D2)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:189800.00 EUR

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro:
2-8
Nimi:
Joukkoliikennepalvelut kohteessa 2-8

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
29.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:22
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kantamatkat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2128886-7
Postiosoite:Luhtikatu 2
Postinumero:76150
Postitoimipaikka:Pieksämäki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kantamatkat@hotmail.fi
NUTS-koodi:Etelä-Savo (FI1D1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Vihavaisen Taksi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2548363-5
Postiosoite:Sääkniementie 72
Postinumero:58940
Postitoimipaikka:Tuusmäki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:janne@vihavaisentaksi.fi
NUTS-koodi:Etelä-Savo (FI1D1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kangaslammin taksitaito Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1065584-4
Postiosoite:Kuntotie 3
Postinumero:79480
Postitoimipaikka:Kangaslampi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:taksitaito@co.inet.fi
NUTS-koodi:Etelä-Savo (FI1D1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pohjolan Turistiauto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-tunnus 1065584-4
Postiosoite:Yrittäjäntie 8
Postinumero:74130
Postitoimipaikka:Iisalmi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:johanna.lehtonen@pohjolanmatka.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Savo (FI1D2)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Savo-Karjalan Linja Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0207523-3
Postiosoite:pamilonkatu 28
Postinumero:80130
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pohjois-Karjala (FI1D3)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Rautavaaran tilausajo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2618145-2
Postiosoite:Kassakuja 1
Postinumero:73900
Postitoimipaikka:Rautavaara
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:rautavaaran.tilausajo@gmail.com
NUTS-koodi:Pohjois-Savo (FI1D2)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1579312.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kysymyksessä oli liikennepalvelulain (Laki liikenteen palveluista 320/2017) mukainen yksivaiheinen tarjousmenettely. Tarjouspyyntölomakkeen alkuperäisen rakenteen takia kohteiden 2-8 osalta jälki-ilmoituksen V kohta: sopimuksen tekeminen on tehty niin kuin kyseessä olisi ryhmittymä, järjestelmä ei mahdollista muuta ilmoitustapaa kyseisessä tapauksessa. Kohteet ovat kuitenkin itsenäisiä sopimuksia joita jokainen ilmoitettu liikennöitsijä hoitaa itsenäisesti. Yksittäisten kohteiden 2-8 liikennöitsijät ja hintatiedot on lisäksi ilmoitettu II.2 kohdassa. Tarjousten määrä kohteiden 2-8- osalta (yhteensä 22 kpl) kohteittain: Kohde 2: 4 kpl Kohde 3: 4 kpl Kohde 4: 4 kpl Kohde 5: 3 kpl Kohde 6: 2 kpl Kohde 7: 2 kpl Kohde 8: 3 kpl

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.6.2019
«« Takaisin