«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Espoon oikeustalon tilakilpailutus : Espoon oikeustalon tilakilpailutus

01.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014080
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-304522
Tarjoukset 09.09.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7235

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon oikeustalon tilakilpailutus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Senaatti-kiinteistöt, Etelä-Suomen alue
Postiosoite:Lintulahdenkatu 5A
Postinumero:00531
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mirva Koskela
Sähköpostiosoite:Mirva.Koskela@senaatti.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.senaatti.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7235

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7235
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Espoon oikeustalon tilakilpailutus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnössä mainittujen valtionhallinnon toimijoiden käyttöön haetaan Espoon kaupungin alueelta tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisia tiloja. Vuokrauskohteessa tulee olla tarjouspyynnön liitteenä olevissa aineistoissa ilmoitetut tilat. Tarkemmat vuokrausta koskevat tiedot on esitetty tarjouspyyntöaineistossa.

Hankintayksikkö varaa oikeuden hylätä tilatarveselvityksestä ja/tai tilaohjelmasta merkittävästi poikkeavat ratkaisut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vuokrauskohteessa tulee olla tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut tilat. Tarjoajat voivat tarjota joko uudiskohteita tai tarvittaessa korjattavia olemassa olevia tiloja. Tilojen tulee kuitenkin olla käytettävissä viimeistään 1.7.2022.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.7.2022 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta koskevat tarkemmat kuvaukset on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa asiakirjoissa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.9.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 5 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.9.2019 14:00
Paikka: Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hankintailmoitusaineistoa koskevat kysymykset tulee lähettää pe 9.8.2019 klo 14:00 mennessä sähköpostilla: reeta.rieppo@ramboll.fi

Lisäselvityspyyntö tulee yksilöidä riittävän selkeästi, esim. viite tai lainaus hankinta-asiakirjoihin ja kysymys.

Lähetämme kaikille ilmoittautuneille vastaukset BEM-projektipankin kautta (lisäkirje) 16.8.2019.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbem.buildercom.net%2Fhtml%2Frfqregistration%3Frfqid%3D7235&data=02%7C01%7Creeta.rieppo%40ramboll.fi%7Cfee1ae4a15bd446de42308d6fbeb7758%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C0%7C636973386067967066&sdata=jdnvAF27o4ThM8VnJPUQ2ZTYKV3TAFsk882vL68jqtc%3D&reserved=0
«« Takaisin