«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Väylävirasto : KoKoHa, Kotka-Kouvola/Hamina rataosan rakennuttamis- ja suunnitteluttamispalvelut

25.06.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014074
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 121-297443
Tarjoukset 20.08.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=242911&tpk=5b2ce0da-23f1-4ba3-9aa0-320a9ed0304b

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Miia Kari
Puhelin:+358 295343000
Sähköpostiosoite:miia.kari@vayla.fi
NUTS-koodi:Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=242911&tpk=5b2ce0da-23f1-4ba3-9aa0-320a9ed0304b
I.6) Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KoKoHa, Kotka-Kouvola/Hamina rataosan rakennuttamis- ja suunnitteluttamispalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on KoKoHa:n hankkeistamiseen, rakennuttamiseen, valvontaan ja suunnitteluttamiseen liittyvät tehtävät 1-6 tämän tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti. Tehtäviin kuuluu KokoHa suunnitteluttamis- ja rakennuttamispalveluihin liittyvien hankkeen tehtävien ja alatehtävien suunnittelutoimeksiantojen hankintatehtävät ja suunnitteluttaminen sekä rakennusurakoiden ja järjestelmien hankinta-, suunnitteluttamis- ja rakennuttamis- ja valvontatehtävät tehtäväluetteloiden 2 ja 3 mukaisesti. Toimeksiantoon sisältyvät myös päätoteuttajan tehtävien osalta ratatöiden yhteensovittamisvastuu rataosalla sekä VnA 205/2009 mukaisten, tilaajan turvallisuuskoordinaattorin vastattaviksi kuuluvat tehtävät kaikissa hankkeiden vaiheissa, vaikkei niitä olisikaan erikseen yksilöity liitteenä olevissa tehtävänmäärittelyissä. Konsultin on oltava riippumaton tehtävissä 1-6 toimivista urakoitsijoista ja palveluntuottajista (jääväys muista hankkeen toimeksiannoista).

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
Rakennustyömaan valvontapalvelut. (71521000-6)
Rautatien rakennustekniset palvelut. (71311230-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankkeen tehtävät 1-6 ja niiden alatehtävät ovat: 1. Hankesuunnittelun suunnitteluttaminen ja rata- ja rakentamissuunnittelun hankinta ja suunnitteluttaminen hankintavalmiuteen 2. 25 tn hanke, Hankinta, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta (optio) - Alatehtävät 1 (sillat, päätypenkat ja tunnelit) - Alatehtävä 2 (rummut, pehmeikkökohteet ja tärinät) 3. Perusparannushanke, Hankinta, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta (optio) 4. Kehityshanke, Hankinta, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta (optio) 5. KOHO-turvalaitehanke, Hankinta, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta (optio) 6. Sähkörata ja sähköasemat, Hankinta, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta (optio) Tilaaja tilaa jokaisen tehtävän omalla tilauksellaan, pois lukien tilaajan optiona oleva tehtävä 2, mikä sisältää kaksi erillistä alatehtävää (2.1 ja 2.2), jotka voidaan tilata yhdellä tilauksella tai kukin alatehtävä omilla tilauksillaan. Tehtävät voivat limittyä. Tilaaja tilaa sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tehtävän 1 (Hankesuunnittelun suunnitteluttaminen ja rata- ja rakentamissuunnittelun hankinta ja suunnitteluttaminen hankintavalmiuteen), mutta koska tehtävien 2-6 rahoitusta koskevia päätöksiä ei ole tehty, ovat tehtävät 2-6 tilaajan optiona. Tilaajan tavoitteena on toteuttaa kaikki hankintaan sisältyvät tehtävät, mutta tilaaja varaa oikeuden olla tekemättä tilauksia tehtävistä 2-6 ja tilaaja varaa myös oikeuden tilata vain osan tehtävistä 2-6. Pääpaino tehtävissä on rakennuttamisessa ja valvonnassa. Ennen kunkin tilauksen allekirjoitusta (myöh. täsmennysvaihe) tehdään tehtävien, työmäärän, mahdollisten välitavoitteiden ja aikataulun arviointi ja sen perusteella määritetään tehtävälle tai sen alatehtävälle kattohinta ja päivitetään projektisuunnitelma. Tehtävien ja alatehtävien toteuttamisen aikataulut ovat viitteellisiä ja voivat muuttua. Tehtävien ja alatehtävien toteutus voi limittyä. Yksityiskohtaisempi kuvaus tehtävistä ja niiden alatehtävistä sekä niiden tilaamisesta on sopimusluonnoksessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu40 %
Hinta 60 %
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:87 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajan optiona ovat tehtävät 2-6.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Vertailuperusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen määrityksessä otetaan huomioon palvelulta ja sen tuloksilta odotettavissa oleva laatu (henkilöreferenssit) sekä tarjoushinta (vertailuhinta).

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.8.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.8.2019 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.6.2019
«« Takaisin