«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Sääsuojien kunnossapitopalvelun puitejärjestely arvon uudelleen arviointi

26.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014046
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 122-299279

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase1.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitewww.puolustusvoimat.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Sääsuojien kunnossapitopalvelun puitejärjestely arvon uudelleen arviointi

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
Palvelun pääluokka Puolustuspalvelut, sotilaspuolustuspalvelut ja siviilipuolustuspalvelut (3)
NUTS-koodi Tampereen seutu (S064)
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Puitejärjestelyn arvon uudelleen arviointi.

Ilmavoimien ja maavoimailmailun käytössä olevien sääsuojien kunnossapitopalvelun toteutus puitejärjestelynä vuosien

2016 - 2019 ajan.

Hankittavalla palvelulla varmistetaan palvelun piiriin kuuluvien suojien asianmukainen ylläpito koko puitesopimuskauden (2016 - 2019) ajan.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden korjaus ja huolto. (50600000-1)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

1305000 - 1305000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Nopeutettu neuvottelumenettely
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin


Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2017/S 071-136125, 11.4.2017

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
PVSOP 87/2016
Osa N:o
1
Nimi
Sääsuojien kunnossapito, Scantarp Oy
V.1 Sopimuksentekopäivä
10.6.2019
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Scantarp
Kansallinen henkilötunnus 2017560-9
Postiosoite PL 1766
Postinumero 70421
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

560000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

V.5 Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
PVSOP 89/2016
Osa N:o
2
Nimi
Sääsuojien kunnossapito, IC2 Feeniks Oy
V.1 Sopimuksentekopäivä
10.6.2019
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi IC2 Feeniks Oy
Kansallinen henkilötunnus 2419888-3
Postiosoite Siikaranta 3
Postinumero 70620
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

125000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

V.5 Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
PVSOP 88/2016
Osa N:o
3
Nimi
Sääsuojien kunnossapito, KT-Shelter Oy
V.1 Sopimuksentekopäivä
10.6.2019
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi KT-Shelter Oy
Kansallinen henkilötunnus 2586815-6
Postitoimipaikka Lappeeranta
Maa Suomi
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

620000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

V.5 Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
25.6.2019
«« Takaisin