«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr : Teatteritulosteet Suomen Kansallisoopperalle ja -baletille

04.07.2019 12:09
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014040
Tarjoukset 5.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr
Y-tunnus 0116936-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tapio Säkkinen
Postiosoite PL 176
Postinumero 00251
Postitoimipaikka HELSINKI
Maa Suomi
Sähköpostiosoite tapio.sakkinen@opera.fi
Internet-osoite (URL) https://oopperabaletti.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Sähköpostiosoite info@hankintajuristit.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Säätiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Teatteritulosteet Suomen Kansallisoopperalle ja -baletille
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Suomen kansallisoopperan ja -baletin näytöslavasteina käytettävät teatteri- ja suurkuvatulosteet. Hankittaville tuotteille sekä suurkuvatulosteiden valmistamisesta vastaavalle henkilölle asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteinä olevissa Tarjous- ja/tai Hintalomakkeissa.

Hankintayksikkö perustaa kilpailutuksella yhden (1) toimittajan puitejärjestelyn. Hankintayksikölle ei muodostu määräostovelvoitetta, eikä sopimus tuota toimittajalle yksinoikeutta hankinnan toteuttamiseen. Asiakirjoissa esitetyt tiedot hankintavolyymeistä ovat Hankintayksikköä sitomattomia arvioita.

Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Painotuotteet ja vastaavat tuotteet. (22000000-0)
Päänimikkeistö
Tekstiilikankaat ja vastaavat tuotteet. (19200000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1. Tarjoajan tulee vakuuttaa, ettei tarjoajaa, mahdollista ryhmittymän jäsentä tai tarjoajan käyttämää alihankkijaa koske mikään hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen tai 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

2. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos lainsäädäntö sitä edellyttää.

3. Tarjoajan on tullut suorittaa veronsa, eläkevakuutusmaksunsa ja muut lakisääteisen maksunsa, tai tarjoajalla tulee olla veron- tai maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma tehtynä.

4. Tarjoajan tulee noudattaa mahdollisia työehtosopimuksia tai toimittaa pyydettäessä selvitys keskeisistä työnteon ehdoista.

5. Tarjoajan tulee järjestää työterveyshuolto sekä työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakutuusturva työntekijöilleen.

6. Tarjoajalla tulee olla vakuutusmäärältään riittävä vastuuvakuutus, joka kattaa hankinnan kohteena olevat tavarat ja niiden toimittamisen.

7. Tarjoajan tulee olla riittävän vakavarainen (Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa-rating-luokitus "tyydyttävä" eli "A" tai vastaava).

Tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät tarjouspyyntöasiakirjoista.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajien soveltuvuuden arvioimisessa käytettävät todistukset ja selvitykset on lueteltu Tarjouslomakkeessa (Liite 1). Todistukset ja selvitykset pyydetään vain valituksi tulleelta tarjoajalta. Valituksi tulleen tarjoajan on varauduttava toimittamaan selvitykset joutuisasti hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintailmoitusta täydentävät tiedot on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tilattavissa rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: info@hankintajuristit.fi. Merkitkää sähköpostin otsikkokenttään teksti "Asiakirjapyyntö Oopperan teatteritulosteista".

Tarjoajilla on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä tarjousaikana. Tarjoajien on lähetettävä mahdolliset kysymyksensä 12.7.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: info@hankintajuristit.fi. Otsikoikaa viestinne "Lisäkysymys Oopperan teatteritulosteiden hankinnasta".

Hankintayksikkö lähettää lisäkysymykset ja niihin annetut vastaukset viimeistään 19.7.2019 mennessä kaikille tarjouspyyntöasiakirjat pyytäneille tarjoajille.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.8.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjouspyynnössä määrätystä tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin