«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Uudenmaan liitto : KESKEYTYSILMOITUS Sote-palvelutuotannon järjestämisen ja tuottamisen suunnittelun tuki

02.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013908
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 149-367808

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Uudenmaan liitto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201296-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.uudenmaanliitto.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Sote-palvelutuotannon järjestämisen ja tuottamisen suunnittelun tuki
Viitenumero:
SOMA 9/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena oli asiantuntijatuki sote-järjestäjän vastuulla olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon

ohjauksen mallintamiseen monituottajamallissa sekä järjestäjän strategisten linjausten operationalisointiin ja sote- liikelaitoksen toiminnan suunnitteluun.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut. (75000000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena oli asiantuntijatuki sote-järjestäjän vastuulla olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon

ohjauksen mallintamiseen monituottajamallissa sekä järjestäjän strategisten linjausten operationalisointiin ja sote-liikelaitoksen toiminnan suunnitteluun.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 024-053110

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Sote-palvelutuotannon järjestämisen ja tuottamisen suunnittelun tuki

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen 8.3.2019 jättämän eronpyynnön vuoksi eduskunnan puhemiesneuvosto totesi, että eduskunnalla ei ole edellytyksiä käsitellä maakunta- ja sote-uudistusta, vaan uudistus kokonaisuudessaan raukeaa. Hankintamenettelyn aikana muuttuneesta tilanteesta johtuen Uudenmaan liitolla ei ole tarvetta hankinnan kohteena olevalle palvelulle.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.8.2019
«« Takaisin