«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Puolustus ja turvallisuus):
Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Adour moottorien kiekot ja turbiinilaakerin tukilevyt

27.06.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013826
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-301753

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2009/81/EY (Puolustus ja turvallisuus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Puhelin:+358 299800
Sähköpostiosoite:purchase3.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.puolustusvoimat.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Adour moottorien kiekot ja turbiinilaakerin tukilevyt
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Avaruus- ja ilma-alusten moottorit ja moottorien osat sotilaskäyttöön. (35641100-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Adour-moottorin kiekkojen ja turbiinilaakerin tukilevyjen hankinta

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1367955 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Adour-moottorin kiekkojen ja turbiinilaakerin tukilevyjen hankinta

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Adour moottorien Adour-moottorin kiekkojen ja turbiinilaakerin tukilevyjen hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
14.11.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Rolls-Royce Plc
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:130997
Postitoimipaikka:Bristol
Maa:Yhdistynyt kuningaskunta
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1367955 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.6.2019

Liite D3 - Puolustus ja turvallisuus

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina

3. Selitys

Valittu toimittaja, Rolls-Royce Plc, on hankinnan kohteena olevien varaosien ainoa yksinoikeudellinen toimittaja. Rolls-Royce Plc myy ko. varaosia vain suoraan asiakkaalle, joten samoja tuotteita ei ole saatavana välittäjien kautta.

Materiaalin laatuvaatimukset sekä kriittisyys lentoturvallisuudelle asettavat tarkat rajoitukset materiaalin käsittelylle, varastoinnille ja seurattavuudelle valmistuksesta aina käyttöönottoon asti. Adour-moottoriin on luvallista asentaa ainoastaan sen alkuperäisen valmistajan hyväksymiä osia. Rolls Royce Plc on Adour-moottorin valmistaja eikä ko. varaosia ole muualta saatavilla.

«« Takaisin