«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Optiset mittalaitteet sekä työkalut

20.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013764
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 118-289225
Tarjoukset 30.08.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241115&tpk=1324d9ee-c1ee-433d-829d-498db763ad53

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:Hatanpään valtatie 30
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:purchase2.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241115&tpk=1324d9ee-c1ee-433d-829d-498db763ad53
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Optiset mittalaitteet sekä työkalut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Mittalaitteet. (38300000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne optisista mittalaitteista ja työkaluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittavat tuotteet on kuvattu Liitteessä 2 (Liite 2_Hankittavat tuotteet ja lhvt_3986_2018). Sopimuskausi on lisähankintavaraukset mukaan lukien 2019 - 2021. Tarjouskilpailu toteutetaan avoimena EU-hankintamenettelynä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (myöh. Hankintalaki) 1397 / 2016) mukaisesti. Varsinainen hankinta sisältää liitteen 2 tuotteet liitteessä toimitettuna perille kolme (3) kuukautta tilauksesta. Liitteessä 2 on ilmoitettu hankinnan lisähankintavaraukset, joita Asiakkaalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, lunastaa alla olevan mukaisesti. - vuoden 2019 lisähankintavaraus viimeistään 31.10.2019. - vuoden 2020 lisähankintavaraus viimeistään 30.10.2020 . - vuoden 2021 lisähankintavaraus viimeistään 29.10.2021 .

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1434600.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Suomi (FI19)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Toimituspaikka: Millog Oy, Lyly

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat tuotteet ovat muun muassa rikkoutuneen valokaapelin korjaamiseen sekä valokaapeliyhteyden toimivuuden mittaamiseen. Hankittavat laitteet ovat mm. valokuidun jatkamislaite (hitsauslaite), valokaapelitutka, valokaapelin sekä kuidun leikkaamiseen sekä jatkoksen tekoon tarkoitettuja työkaluja. Tuotteita käytetään kenttäolosuhteissa (mm. metsässä), jolloin korjauspartio kantaa mukanaan kaikki mittalaitteet sekä Työkalut. Tuotteita käytetään myös konesaleissa, ajoneuvoissa, konteissa sekä vesialuksissa. Sisältää lisähankintavarauksen vuosille 2019-2021. (kts kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus) Liitteessä 2 on esitelty hankittavat tuotteet sekä lisähankintavaraukset enimmäishankintamäärineen eri vuosille. Lisähankintavarausta on voitava lunastaa useamman kerran vuoden aikana riippuen Asiakkaan tarpeista. Toimittajan on ilmoitettava tarjouksessaan tuotteittain (Liite 2_Hankittavat tuotteet ja lhvt_3986_2018) vähimmäistilausmäärä yhtä tilausta kohden. Liitteen 2 taulukossa on ilmoitettu vuosittaiset enimmäismäärät kyseisten vuosien aikana. Tarjous on jätettävä suomen kielellä. Tarjoukseen liitettävät selvitykset voivat olla myös englanninkielisiä. Hankintayksikkö ja valittu Tarjoaja solmivat hankintasopimuksen kilpailutuksen perusteella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
1434600.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Katso hankinta-asiakirjojen Liite 2 (Liite 2_Hankittavat tuotteet ja lhvt_3986_2018).

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 010-018358
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.8.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.10.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.9.2019 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankintayksikön päätökseen saa hakea muutosta tekemällä hankintaoikaisupyynnön Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tai valittamalla markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.6.2019
«« Takaisin