«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Salon kaupunki : Verkkosivustojen uudistuksen hankinta

19.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013678
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 117-287386
Tarjoukset 20.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/salo?id=243125&tpk=4631a221-5399-4377-acce-3a49576b1d3e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Salon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0139533-1
Postiosoite:PL 77
Postinumero:24101
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Viestintä ja markkinointi
Puhelin:+358 27781
Sähköpostiosoite:kirjaamo@salo.fi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.salo.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/salo

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/salo?id=243125&tpk=4631a221-5399-4377-acce-3a49576b1d3e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Verkkosivustojen uudistuksen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Internetin kehittämispalvelut. (72420000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Salon kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin verkkosivustojen uudistuksen hankinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Verkkosivustojen uudistus pitää sisällään uusien verkkopalvelujensa suunnittelun, toteutuksen sekä ylläpito- ja käyttöpalvelut WordPress-alustalle.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Salo (K734)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Salon kaupungin WordPress-verkkopalvelukokonaisuuden toteuttaminen sekä toteutetun kokonaisuuden ylläpito- ja käyttöpalvelut. Hankinnan kokonaisarvon (neljä vuotta) arvioidaan olevan vain vähän yli tavaroiden ja palvelujen EU-kynnysarvon. Salon verkkopalvelukokonaisuus koostuu viidestä markkinointisivustosta – Salo.fi, VisitSalo.fi, Salontaidemuseo.fi, Salomus.fi ja Salon joukkoliikenteen palvelu – sekä kolmesta tukipalvelusta, jotka kokoavat yhteen viiden markkinointisivuston yhteiskäyttöiset sisällöt. Salon kaupungin verkkosivustojen vaatimukset on kuvattu tarkemmin erityisesti tarjouspyynnön liitteessä 1 vaatimusmäärittely.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.8.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.6.2019
«« Takaisin