«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Salon kaupunki : Muurlan päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen rakentamisen hankinta

17.06.2019 11:26
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013451
Tarjoukset 15.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Salon kaupunki
Postiosoite PL 7
Postinumero 24101
Postitoimipaikka Salo
Maa Suomi
Puhelin +35827781
Sähköpostiosoite kirjaamo@salo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.salo.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/salo?id=240922&tpk=0ba65cb0-680d-43d9-80f2-2660eb67942f
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Muurlan päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen rakentamisen hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
2226/02.08.00.01.00/2019 (240922)
Hankinnan kuvaus

Salon kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjouksia osoitteessa Takapellontie 1 sijaitsevan Muurlan päiväkodin peruskorjauksesta ja laajennuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen osoittamassa laajuudessa ja urakkalaskenta-asiakirjojen mukaan. Rakennustyö käsittää 1980-luvun lopulla rakennetun päiväkotirakennuksen peruskorjaus-, muutos- ja laajennustyöt jaettuna urakkana. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena pääsuoritusvelvollisena urakoitsijana. Putki-, IVA- ja sähkötekniset työt suoritetaan pääurakalle alisteisina sivu-urakoina. Urakkasuorituksiin sisältyvät kaikki kohteen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt työt, materiaalit, hankinnat ja velvoitteet ellei suunnitelmissa muuta mainita. Urakkatyö voidaan aloittaa 30.9.2019. Urakan tulee olla valmis viimeistään 31.7.2020. Tilaaja edellyttää, että tarjoaja tutustuu kohteeseen paikan päällä ennen tarjouksen jättämistä: Yhteyshenkilö kiinteistöhuoltomies Petri Suokas, p. 044 778 5828. Kohteeseen tutustumisesta ei makseta korvauksia.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Salo (K734)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta on jaettu neljään osaan: 1. Rakennusteknisten töiden urakka (pääurakka) 2. Sähköteknisten töiden urakka (pääurakalle alisteinen sivu-urakka) 3. Putkiurakka (pääurakalle alisteinen sivu-urakka) 4. Ilmanvaihtourakka sisältäen rakennusautomaatiotyöt (pääurakalle alisteinen sivu-urakka) Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan osaan. Vertailut ja valinnat tehdään osakohtaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin