«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vantaan kaupunki : Simonkylän koulun pihan perusparannus

14.06.2019 14:51
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013371
Tarjoukset 22.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vantaan kaupunki
Y-tunnus 0124610-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilakeskus
Yhteyshenkilö Marika Suotula
Postiosoite Asematie 7
Postinumero 01300
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Puhelin +358438271754
Sähköpostiosoite marika.suotula@vantaa.fi
Faksi +358983923000
Internet-osoite (URL) http://www.vantaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=243837&tpk=aa0d8061-3f03-4792-8095-12a2c1edd8d5
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Simonkylän koulun pihan perusparannus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VD/2189/02.08.00.00/2019
Hankinnan kuvaus

Rakennuskohde käsittää Simonkylän koulun pihan perusparannuksen ja lähiliikuntapaikan rakennustyöt oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Alueella on normaalia koulu ja vapaa-ajantoimintaa urakka-aikana. Töiden vaiheistuksesta sovitaan koulun ja tilaajan kanssa siten, että koululla on toiminnan kannalta riittävän kokoinen ja turvallinen piha-alue käytössä. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Koivukyläntie 52 01350 Vantaa. Pihan perusparantaminen sisältää päällyste-, rakenne- ja vihertöitä, sekä näihin liittyviä purku- ja asennustöitä. Lisäksi työ sisältää valaistukseen liittyviä kaapelointitöitä sekä kuivatusjärjestelmien, leikkivälineiden ja pihavarusteiden asennustöitä. Pihatyö suoritetaan kokonaisurakkana. Urakoitsijan tarjoamia yksikköhintoja voidaan soveltaa mahdollisiin lisä- ja muutostöihin. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tutustuu rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Vantaa (K092)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien on kelpoisuusvatimusten osalta pyydettäessä liitettävä (=ladattava) kyseisessä kohdissa mainitut selvitykset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaaditut todistukset, lausunnot, rekisteriotteet ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia laskettuna niiden saapumisesta hankintayksikölle. Vaatimusten tulee täyttyä myös alihankkijoiden osalta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjousten käsittely ja vertailu toteutetaan hankintasäännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: - tarjoajien kelpoisuuden arviointi - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten vertailu Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset. Hylkäämisestä ilmoitetaan ensitilassa tarjouksen antajille. Jos tarjous on annettu tarjouspyynnön vastaisena, se hylätään. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Vertailuperusteena on halvin kokonaishinta. Hankintasopimus tehdään yhden, halvimman kokonaishinnan antaneen tarjoajan kanssa. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan sähköpostiosoite, johon voidaan lähettää päätös urakkatarjouksen hyväksymisestä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.7.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin