«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) : Kuljetusalan jatko- ja täydennyskoulutus

14.06.2019 14:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013359
Tarjoukset 19.7.2019 klo 16.21 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Matti Salmela
Postiosoite PL 164
Postinumero 50101
Postitoimipaikka MIKKELI
Maa Suomi
Sähköpostiosoite tyovoimakoulutus.etela-savo@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243609&tpk=2f1cf31a-f687-42dd-8f1c-8458cd89b024
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kuljetusalan jatko- ja täydennyskoulutus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
ESAELY/464/2019
Hankinnan kuvaus

Etelä-savon ELY-keskus pyytää tarjousta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjousvertailussa otetaan huomioon vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet. Hankintayksikkö valitsee yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen. Kilpailutettavan koulutuksen sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa koulutuskuvauksessa. Hankintayksikkö varaa oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 31.8.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta kuuluu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016), hankintalaki) E-liitteen alaan (CPV-koodi 80400000-8). Hankinnan arvo on alle 25:n 1 momentin 3 kohdassa mainitun 400.000 euron kansallisen kynnysarvon (pienhankinta), joten hankintaan ei sovelleta em. hankintalakia muilta osin kuin hankintaoikaisua koskevilta osilta. Työvoimakoulutuksen hankinnassa noudatettavat säädökset ja ohjeet on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa työvoimakoulutuksen erityisehdot -liitteessä 2. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 125 §).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.7.2019 16.21

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Etelä-Savon ELY-keskus
Postiosoite PL 164
Postinumero 50101
Postitoimipaikka MIKKELI
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi
«« Takaisin