«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ami-säätiö Amiedu : Telemarkkinoinnin palvelut

14.06.2019 13:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013352
Tarjoukset 15.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ami-säätiö Amiedu
Y-tunnus 0213612-0
Yhteyshenkilö Arja Rönkkö
Postiosoite Valimotie 8
Postinumero 00380
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358207461320
Sähköpostiosoite arja.ronkko@amiedu.fi
Internet-osoite (URL) http://www.amiedu.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ami?id=238012&tpk=1a5bf6c4-beb0-4f5a-b9ae-e6efa29111a1
Hankintayksikön luonne
Muu: Säätiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Telemarkkinoinnin palvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
238012
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Ami-säätiön telemarkkinointipalvelut, jossa sovitaan B-to-B myyntitapaamisia kaupan- ja palvelualan, hoito- ja hoiva-alan sekä rakennus- ja kiinteistöalan yritysten ja yhteisöjen päättäjille. Hankintamenettelyllä valitaan yksi (1) palveluntuottaja, jonka kanssa tehdään yhden (1) vuoden sopimus, jonka perusteella voidaan hankkia tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattuja palveluita sopimuskauden aikana. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoituspäivästä. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä 1-5. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita eikä Sopimus muodosta Tilaajalle määräostovelvoitetta tai Palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Markkinointi. (79342000-3)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Hankintalain 100 §:n mukaisesti hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Tämä hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä eli kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö: 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 7. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin