«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kotkan kaupunki : Kuntosalilaitteet ja niiden huolto- ja korjauspalvelut

14.06.2019 11:25
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013325
Tarjoukset 6.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kotkan kaupunki
Y-tunnus 0160225-7
Postiosoite PL 205
Postinumero 48101
Postitoimipaikka Kotka
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankintasuunnittelu@kotka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kotka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kotka?id=213755&tpk=7cb161b2-f35d-4f79-a5c2-ee1f00a22c40
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kuntosalilaitteet ja niiden huolto- ja korjauspalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
2019213755
Hankinnan kuvaus

Kotkan kaupungin Liikuntayksikkö pyytää tarjousta kuntosalilaitteista ja niiden korjaus- ja huoltopalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Valittu sopimuskumppani vastaa myös aiemmin hankitun kuntosalilaitteiston huolto- ja korjauspalveluista, ellei niissä ole esim. sellaisia järjestelmiä, jotka edellyttävät myyjän/maahantuojan erityisosaamista. Hankinnasta on poisrajattu paineilmalla toimivat kuntolaitteet. Tarkoituksena on hankkia tarjouspyynnössä kuvattu kokonaisuus heti sopimuskauden alkaessa. Tämän jälkeen kuntosalilaitteita hankitaan sopimuskaudella tarpeen ja määrärahojen mukaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kuntolaitteet. (37440000-4)
Päänimikkeistö
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kotka (K285)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 31.8.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) ja lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä. Kaikkien vieraskielisten todistusten ja selvitysten tulee olla käännetty suomen kielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna. Kaikki hankintamenettelyyn liittyvä viestintä hankintayksikön ja tarjoajien välillä tapahtuu sähköisen kilpailutusjärjestelmän välityksellä. Tarjoaja on vastuussa omien yhteystietojensa ajantasaisuudesta Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin