«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ylivieskan kaupunki/Jokilaaksojen pelastuslaitos : Öljynkeruusäiliö/säiliöt

14.06.2019 11:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013322
Tarjoukset 31.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ylivieskan kaupunki/Jokilaaksojen pelastuslaitos
Y-tunnus 0190557-3
Yhteyshenkilö Anneli Kukkonen
Postiosoite Puusepäntie 2
Postinumero 84100
Postitoimipaikka Ylivieska
Maa Suomi
Puhelin +358444296007
Sähköpostiosoite anneli.kukkonen@jokipelastus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.jokipelastus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ylivieska?id=243218&tpk=d7f880de-3112-48af-9896-de53d0384728
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Öljynkeruusäiliö/säiliöt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
243218
Hankinnan kuvaus

Jokilaaksojen pelastuslaitos hankkii yhteensä 30 m3 kokoisen öljynkeruusäiliön/säiliöpaketin v. 2019. Säiliö voi olla yksittäinen tai erillisistä säiliöistä muodostuva yhdistettävissä oleva kokonaisuus merellä tapahtuvaa toimintaa varten. Säiliötä/säiliöitä on voitava kuljettaa normaalikuljetuksena maanteitä pitkin standardi koukkulavakuorma-autolla tai muuna tavanomaisena kuljetuksena.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Suuret säiliöt tai kontit. (44613000-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla hankinnan laatu ja laajuus huomioiden hyvä kokemus vastaavan kaluston toimittamisesta. Tarjoajan tulee esittää referenssitoimituksensa Suomeen kolmen viime vuoden ajalta. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua tarjouksen tekijä, jolla ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois myös tarjoaja, joka mm. on konkurssissa tai selvitystilassa tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen suorittamisen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Referenssiluettelo, tilaajavastuuraportti tai kaupparekisteriote, veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista ja työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.7.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin