«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vaasan kaupunki : Vaskiluodon sataman laituriprojektien suunnittelu

13.06.2019 13:11
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013210
Osallistumishakemukset 26.6.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vaasan kaupunki
Y-tunnus 0209602-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Teese Botnia Oy Ab
Yhteyshenkilö Mikko Kotimäki
Postiosoite Sorakatu 2-4
Postinumero 65101
Postitoimipaikka Vaasa
Maa Suomi
Puhelin +358403579996
Sähköpostiosoite mikko.kotimaki@teese.fi
Internet-osoite (URL) http://www.teese.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=243770&tpk=c5d1c53b-2f0f-4857-a47d-204958c478ab
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vaskiluodon sataman laituriprojektien suunnittelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
243770
Hankinnan kuvaus

TeeSe Botnia Oy Ab pyytää Vaasan kaupungin Kuntatekniikan toimeksiannosta osallistumishakemuksia Vaskiluodon sataman laituriprojektien suunnitteluun. Osallstumishakemusten perusteella hankintayksikkö valitsee kolme toimijaa, joiden kanssa neuvotteluja jatketaan, niin että lopulliset suunnittelutarjoukset saadaan hankintayksikön käyttöön elokuun puolessa välissä 2019. Suunnittelukokonaisuudet 1. Uuden matkustajalaiturin suunnittelu sisältäen tarvittavat tekniset asiakirjat rakentamisen tarjouspyyntöä varten sekä työmaapalvelut rakentamisen ajaksi. Tähän kuuluu myös vanhan matkustajalaiturin purkusuunnitelma. Suunnitelmat valmiina v. 43 /2019 mennessä. 2. Kiinteän kaksipuolisen roro-rampin suunnittelu Hiili- ja Reininlaiturien väliin. Tähän liittyy myös tarvittavat muutostyösuunnitelmat näiden molempien laiturien osalta. Suunnittelu sisältää tarvittavat tekniset asiakirjat rakentamisen tarjouspyyntöä varten sekä työmaapalvelut rakentamisen ajaksi. Suunnitelmat valmiina v. 24/2020 mennessä. 3. Etelä- ja Pohjoispiirin sekä Lassen laiturin kokonaisuuden suunnittelu sekä tarvittavittavat vanhojen rakennelmien purkusuunnitelmat. Tarkoituksena on yhdistää nämä kolme laituria yhdeksi kokonaisuudeksi. Suunnittelu sisältää tarvittavat tekniset asiakirjat rakentamisen tarjouspyyntöä varten sekä työmaapalvelut rakentamisen ajaksi. Optio.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Neuvottelumenettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Osallistumispyynnön soveltuvuusvaatimukset -kohdan mukaisesti.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Osallistumispyynnön soveltuvuusvaatimukset -kohdan mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Suunniteltu aikataulu: Päätös neuvotteluvaiheeseen valittavista tarjoajista kesäkuu 2019. Neuvottelut (rakenneratkaisuista yms.) kolmen valitun kanssa 23 - 27.7.2019 välisenä aikana. Lopullinen tarjouspyyntö 27.7.2019. Lopullisen tarjouksen jättöpäivä 14.8.2019. Suunnittelijan valinta 28.8.2019 (Tekninen lautakunta)

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
3
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.6.2019 11.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin