«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä : Koulutuskeskus Salpauksen toimitilaohjelman päivitys vuosille 2020-2024

01.07.2019 10:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013198
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Y-tunnus 0993644-6
Postiosoite Paasikivenkatu 7
Postinumero 15110
Postitoimipaikka LAHTI
Maa Suomi
Puhelin +358382811
Sähköpostiosoite hankinnat@salpaus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.salpaus.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Koulutuskeskus Salpauksen toimitilaohjelman päivitys vuosille 2020-2024
Hankinnan kuvaus

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijamäärät, opetussisällöt ja -menetelmät ovat muuttuneet ja muuttuvat voimakkaasti ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön ja julkisen talouden aiempien leikkausten ja pysyvästi alentuneen rahoitustason vaikutuksesta. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on kehittänyt järjestelmällisesti tilankäyttöään. Tavoitteena on vähentää tilankäyttöä noin 40 %. Keinoja ja tavoitteita ovat: tilojen tarkoituksenmukaisuus, yhteiskäyttö ja monikäyttöisyys sekä tilankäytöntehokkuus.

Nyt valmisteltavat ja selvitettävät kehitystoimenpiteet kohdistuvat Lahden keskustakampukselle Ståhlberginkatu – Svinhufvudinkatu –alueella sekä Lahden Vipusenkadun Teknologiakampukselle. Lisäksi Asikkalan luonnonvara-alan kampukselle on tarpeen laatia toimitilaohjelma.

Kehitystoimenpiteet perustuvat aiemmin valmisteltuun toimitilaohjelmaan sitä tarkentaen ja laajentaen Asikkalan kampukselle. Nyt valmistellaan toimitilaohjelman tarkennusta vuosille 2020–2024.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Sopimuksen kokonaisarvo
64800 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi Haahtela-Kehitys Oy
Y-tunnus 0864430-2
Postiosoite Bulevardi 16 B
Postinumero 00120
Postitoimipaikka Helsinki

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Suorahankinta perustellaan:

Teknisillä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvillä syillä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole.

Hankinnan yleiskuvaus ja perustelut:

Haahtela-kehitys Oy on toteuttanut vastaavia taustaselvityksiä vuosina 2009, 2011, 2014 ja 2017 strategisen toimitilasuunnittelun periaatteisiin perustuen. Haahtela-yhtiöiden läpinäkyvä ja sitouttamiseen pyrkivä toimintaprosessi tukee tavoitteiden saavuttamista myös jatkotyöskentelyssä. Haahtela yhtiöiden työssään käyttämä WOP®-tietomalli perustuu konstruktiiviseen tilatarpeen toimintaperusteiseen mallinnuksen. Menetelmä mahdollistaa laajojen ja yllättävienkin yhteiskäyttövaihtoehtojen ja uusien tilakonseptien tutkimisen siten, että saadaan käsitys vaikutuksista kokonaistilatarpeeseen, kustannuksiin ja tilankäytön tehokkuuteen käyttöasteilla mitattuna. Kertaalleen mallinnettujen toimintojen perusteella voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti muodostaa uusia vaihtoehtoja. Toimintoperusteinen mallinnus mahdollistaa valintatilanteissa tilankäytön tarkastelemisen sitä palvelevien toimintojen näkökulmasta. Salpauksen toimintoja ja tilatarpeita on mallinnettu aiemmissa selvityksissä Wop-järjestelmään ja niitä pystytään hyödyntämään hankkeessa.

Konsulttityön suorahankinta toteutetaan seuraavin perustein:

1. Haahtela-yhtiöillä on omistusoikeuden tuottama yksinoikeus palvelun toteuttamisessa keskeiseen WOP®-tietomalliin ja sen sisältämiin tietoaineistoihin. Tiedossa ei ole, että muilla olisi tehtävän, laajuus ja mallinnuksen kohde huomioiden, vastaavia menetelmiä käytössään. Myös kansainvälisessä kirjallisuudessa menetelmää pidetään ainutlaatuisena.

2. Vaihtoehtoiset, pelkästään nykytilanteen analyysiin, laadulliseen analyysiin, kokemukseen tai tilastolliseen lähestymistapaan perustuvat menetelmät eivät hankeen monimutkaisuus ja laajuus huomioiden pysty luotettavasti korvaamaan Haahtela-kehitys Oy:n käyttämää mallinnustapaa. Eikä niiden käyttö selvityksen strateginen merkitys huomioiden ole järkevää.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin