«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Muhoksen kunta : Kylmälänkylän alueen kuljetukset Kirkonkylän koulun Kylmälänkylän koululle

13.06.2019 11:57
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013197
Tarjoukset 24.6.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-013003
Hankinnan nimi
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Muhoksen kunta
Y-tunnus 0186646-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilö Asko Lampinen
Postiosoite Asematie 14
Postinumero 91500
Postitoimipaikka Muhos
Maa Suomi
Puhelin +3584970006
Sähköpostiosoite kirjaamo@muhos.fi
Internet-osoite (URL) http://www.muhos.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/muhos?id=243319&tpk=e0c83aef-c9db-413c-a66d-6bb241bb45be
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kylmälänkylän alueen kuljetukset Kirkonkylän koulun Kylmälänkylän koululle
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
243319
Hankinnan kuvaus

Kylmälänkylän alueen kuljetukset Kirkonkylän koulun Kylmälänkylän koululle Kylmälänkyläntie 2845. Oppilaiden etäämmällä olevat hakupaikat ovat. 1. Kylmälänkyläntien ja Nalkintien risteyksestä koululle Kylmälänkyläntie 2845 2. Utajärven kunnan rajalta Ahmastieltä koululle Kylmälänkyläntie 2845 3. Tuppu, Tupuntieltä koululle Kylmälänkyläntie 2845 Kuljetuskertoja on aamulla klo 8 ja/tai 9 ja/tai 10. Sekä iltapäivällä klo 12 ja/tai 13 ja/tai 14 ja/tai 15, yhteensä korkeintaan 20 kertaa viikossa. Oppilaita on kuljetuksessa 19 kpl ja kuljetus- suunnat ovat edellämainitut kolme suuntaa. Syyslukukaudella on koulupäiviä 91 kpl.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Muhos (K494)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
8.8.2019 - 20.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset tulee täyttää. Tarjouskilpailun voittaja esittää Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat sopimuksentekohetkellä. Kuljetusyrittäjän tulee varmistaa ennen allekirjoitushetkeä asiakirjojen ajankohtaisuus. Sopimuksentekohetkellä asiakirjat tulee olla kunnossa, jälkikäteen ei asiakirjoja voi täydentää. Kuljetus- sopimuksessa kirjataan tarkemmin oppilaskuljetuksen vaatimukset kuljetusyrittäjälle. Kuljetusyrittäjällä tulee olla EURO 5 luokan kuljetuskalusto käytössä ensimmäisenä koulupäivänä 8.8.2019

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tilaajavastuulainmukainen todistus, sekä Euro 5 luokan kuljetuskalustoluettelotodistus.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.6.2019 10.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Muhoksen Kunta/Hyvinvointilautakunta
Postiosoite PL 39 Asematie 14
Postinumero 91501
Postitoimipaikka Muhos
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirjaamo@muhos.fi
Internet-osoite http://www.muhos.fi
«« Takaisin