«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Joutsan kunta : Joutsan kunnan SoTe -keskuksen työmaan valvonta

13.06.2019 10:44
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013179
Tarjoukset 26.6.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Joutsan kunta
Y-tunnus 0174108-9
Yhteyshenkilö Antti-Pekka Hokkanen
Postiosoite Länsitie 5
Postinumero 19650
Postitoimipaikka Joutsa
Maa Suomi
Puhelin +358403580007
Sähköpostiosoite antti-pekka.hokkanen@joutsa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joutsa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/joutsa?id=243066&tpk=8cc19b0d-454a-46a9-855c-8bb44a1d1d09
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Joutsan kunnan SoTe -keskuksen työmaan valvonta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
243066
Hankinnan kuvaus

Joutsan kunta on käynnistänyt SoTe-keskuksen uudisrakennushankkeen urakkakilpailutuksen toukokuun 2019 alussa. Urakkakilpailutus päättyi kesäkuun alussa ja hankintapäätöksien saavutettua lainvoiman, urakointi kohteella alkaa heinäkuun 2019 alussa. Hankkeen tilaajana toimii Joutsan kunta ja rakennuttamisesta vastaa rakennuttaja-konsultti. Hanke on kokonaiskustannukseltaan noin 5 miljoonaa, joka kattaa noin 1500m2 SOTE -keskuksen. Uusi sote-keskus rakennetaan korvaamaan kunnan nykyisen terveyskeskuksen tilat sekä palvelemaan perhekeskustoimintaa. Rakennus on pääosin 1-kerroksinen, ainoastaan ilmanvaihtokonehuoneet on sijoitettu toiseen kerrokseen. Rakennus toteutetaan matalaperusteisena ja maanvaraisena. Rakennuksen runko on teräsbetonia ja ulkoseinät betoni-sandwich-elementtejä. Tarkempi kuvaus hankkeesta on tarjouspyynnön liitteenä 3, missä on valtuuston hyväksymä hanke- ja tilasuunnitelma. Työmaan valvontatehtävissä noudatetaan RT 16-11121 Talonrakennustyön työmaanvalvonnan tehtäväluettelon mukaista tehtäväsisältöä. Lisäksi työmaan valvojan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtävät: - RT-kortin kohdan 8.2 mukaiset erillistehtävät 8.2.4 – 8.2.6 sekä 8.2.8; poiketen RT-kortista 8.2.8 mukaiset asiakirjat luovutetaan rakennuttajakonsultille tarkastet-tavaksi - kuukausittainen raportointi rakennuttajakonsultille työmaan aikataulutilanteesta, mahdollisista lisä- ja muutostyöaiheista, työmaan työturvallisuustilanteesta, Terve Talo -tarkastuksien tuloksesta sekä työmaan laatupoikkeamista ja -riskeistä - tilaajan työturvallisuuskoordinaattorina toimiminen, sisältäen mm. työmaan TR-mittauksien suorittaminen vähintään kerran kuukaudessa sekä työturvallisuusko-kouksien pitäminen - Terve Talo -tarkastuksien suorittaminen viikoittain ja kuvallinen raportti, laadittuna tilaajan BEM -projektipankin työkalulla tai vastaavalla sähköisellä järjestelmällä - työmaan valvontakäynnit siten, että kaikki kriittiset työvaiheet katselmoidaan; joka viikko tilaajalle ja rakennuttajakonsultille toimitetaan valvontamuistio - valvoja osallistuu urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin - valvoja suorittaa työmaan ennakkotarkastuksen ennen vastaanottoa ja päivittää puute- ja virheluettelon vastaanottokokoukseen ja osallistuu vastaanottokokoukseen - valvoja suorittaa puute- ja virheluettelon päivityksen jälkitarkastukseen ja osallistuu jälkitarkastuskokoukseen - valvoja tarkastaa ja esittelee lisä- ja muutostyötarjoukset rakennuttajakonsultille hyväksyttämismenettelyä varten - työmaan katselmuksiin osallistuminen ja niiden muistioiden ja pöytäkirjojen laadinta - työmaakokouksiin osallistuminen - huoltokirja-aineiston tarkastaminen ja täydentäminen sähköiseen järjestelmään Eners ja aineiston esittely rakennuttajakonsultille hyväksyttäväksi - erillisneuvotteluihin osallistuminen tarvittaessa - viranomaiskokouksiin ja tarkastuksiin osallistuminen

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustöiden valvonta. (71520000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Joutsa (K172)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
8.7.2019 - 31.8.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (80)
  2. Laatu (20)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.6.2019 23.59

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin