«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Kangasalan kaupunki : Kirkkoharjun kahvilahanke

13.06.2019 09:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013164
Tarjoukset 25.6.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-012163
Hankinnan nimi
Kirkkoharjun kahvilahanke

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kangasalan kaupunki
Y-tunnus 1923299-5
Yhteyshenkilö Timo Harra
Postiosoite Kunnantie 1
Postinumero 36200
Postitoimipaikka Kangasala
Maa Suomi
Puhelin +358401336842
Sähköpostiosoite timo.harra@kangasala.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kangasala.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kangasala?id=240724&tpk=52809936-d799-419a-93a6-c473af6dc356
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kirkkoharjun kahvilahanke
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
240724
Hankinnan kuvaus

Hankinnassa on kyse Kirkkoharjulle rakennettavasta kahvilarakennuksesta. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus rakentaa pieni huoltorakennus kahvilan viereen. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, joka sisältää suunnitelmien mukaiset rakennustekniset työt, maanrakennus- ja pihatyöt sekä LVISA työt siten että kohde voidaan luovuttaa valmiina tilaajalle vuoden 2019 joulukuussa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Talonrakentaminen. (45210000-2)
Vapaa-ajan-, urheilu-, kulttuuri-, majoitus- ja ravintolarakennusten rakentamistyöt. (45212000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kangasala (K211)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee tarjouksensa liitteenä esittää alla mainittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat: 1) tilaajavastuulain mukaiset suomenkieliset todistukset ja selvitykset (tai Tilaajavastuu.fi -yritysraportti tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n -yritysraportti) 2) yrityksen tai tarvittaessa toimeksiannon kohteena olevan toimialan vuosittainen kokonaisliikevaihto edelliseltä vahvistetulta tilinpäätöskaudelta vähintään 600.000 €. 3) yrityksen luottoluokitus täyttää vähintään Rating Alfa -luokituksen A+ (tyydyttävä +) tason 4) referenssinä viimeisen 3 vuoden ajalta vähintään kaksi vaativuudeltaan ja laajuudeltaan vastaavaa uudisrakennushanketta. Tarjoajan tulee tarjouksen liitteenä toimittaa edellä mainittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat. Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä että suomenkielelle käännettyinä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.6.2019 14.00
Lisätietoja

Tarjous tulee jättää sähköisesti Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin