«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
ProAgria Pohjois-Savo ry : ProAgria Pohjois-Savo ry, ProAgria Pohjois-Karjala ry ja ProAgria Kainuu ry, Maakuntarajat ylittävä ProAgria Itä-Suomi -hanke (S21631), Henkilöstön ja johdon osaamisen kehittämisen palvelut; puitekilpailutus

14.06.2019 09:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013137
Tarjoukset 3.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
ProAgria Pohjois-Savo ry
PL 1096
70111
Kuopio

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö ProAgria Pohjois-Savo ry
Y-tunnus 0213380-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja ProAgria Pohjois-Savo ry
Yhteyshenkilö Marjatta Pikkarainen
Postiosoite PL 1096
Postinumero 70111
Postitoimipaikka KUOPIO
Maa Suomi
Puhelin +358443201585
Sähköpostiosoite info.ita-suomi@proagria.fi
Internet-osoite (URL) http://pohjois-savo.proagria.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja ProAgria Pohjois-Savo ry
Postiosoite PL 1096
Postinumero 70111
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Sähköpostiosoite info.ita-suomi@proagria.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: neuvontaorganisaatio

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
ProAgria Pohjois-Savo ry, ProAgria Pohjois-Karjala ry ja ProAgria Kainuu ry, Maakuntarajat ylittävä ProAgria Itä-Suomi -hanke (S21631), Henkilöstön ja johdon osaamisen kehittämisen palvelut; puitekilpailutus
Hankinnan kuvaus

ProAgria Pohjois-Savo ry yhdessä Maakuntarajat ylittävä ProAgria Itä-Suomi -hankkeen osatoteuttajien ProAgria Pohjois-Karjala ry:n ja ProAgria Kainuu ry:n kanssa pyytää tarjouksia henkilöstöön ja johtoon kohdistuvien koulutusten toteuttamisesta sekä muista henkilöstöön liittyvistä asiantuntijapalveluista (persoonallisuusanalyysit, ns. värianalyysit sekä työnohjaus). Tarjouspyynnön kohteena oleva palvelu koostuu osa-alueista 1 - 16, joiden tuottamiseen hankintayksikkö valitsee useita palveluntarjojia. Ks. tarjouspyyntö.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
80000 - 120000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Henkilökunnan koulutuspalvelut. (80511000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla riittävä ammattitaito ja kokemus aiheesta/osa-alueesta, josta hän jättää tarjouksen. Ks. tarjouspyyntö.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. tarjouspyyntö.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Hankinta on jaettu hankintalain 75 §:n tarkoittamalla tavalla erillisiin osiin (1-16), eli tarjoaja voi tarjota haluaamsa määrää osa-alueita (osatarjoukset hyväksytään). Osatarjouksia osa-alueiden sisällä ei kuitenkaan hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon palveluntarjoajat valitaan tarjouskilpailun perusteella. Puitejärjestelyä käytetään, koska täsmällisiä tarpeita ei tässä vaiheessa ole tiedossa eikä kaikkia koulutuksen toteutukseen liittyviä ehtoja voida yksilöidä. Puitejärjestely kilpailutetaan jokaisen osa-alueen (1-16) osalta erikseen niin, että jokaisen osa-alueen puitejärjestelyn piiriin voi kilpailutuksen perusteella tulla valituksi samoja tai eri palveluntarjoajia. JOkaiseen osa-alueeseen valitaan vähintään 3 kokonaistaloudellisesti edullisinta palveluntarjoajaa, jollei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Tarjouksen voi antaa yhteen tai useampaan osa-alueeseen tarjoajan ja kouluttajan osaamisen ja tarjonnan mukaan. Jokaisesta osa-alueesta annetaan erillinen tarjous. Ks. tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.7.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 90 päivää tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Ostettava koulutuspalvelu toteutetaan ajalla 1.8.2019 - 31.12.2020 (optiona puitesopimuksen jatkolle on kuitenkin mahdollinen hankkeen jatkoaika, arviolta 31.12.2021 asti). Tarkemmista toteutusajankohdista sovitaan valittujen palveluntarjoajien kanssa erikseen.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö_ProAgria Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu_Henkilöstön ja johdon osaamisen kehittämisen palvelut.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin