«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lahden kaupunki : Tekstiilien vuokraus (mm. työvaatteet, liinavaatteet) ja pesulapalvelut

14.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013124
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 114-280134
Tarjoukset 30.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=230362&tpk=e04a1d3a-a69e-4a68-a8ed-357ae9e17104

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lahden kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0149669-3
Postiosoite:PL 202
Postinumero:15101
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarinka Ringvall
Puhelin:+385 505594078
Sähköpostiosoite:tarinka.ringvall@lahti.fi
NUTS-koodi:Lahden seutu (S071)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lahti.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Hollolan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0146248-5
Postitoimipaikka:Hollola
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@hollola.fi
NUTS-koodi:Hollola (K098)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hollola.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2828895-8
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@paijatateria.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.lahti.fi/tietoa-lahdesta
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lahti

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=230362&tpk=e04a1d3a-a69e-4a68-a8ed-357ae9e17104
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tekstiilien vuokraus (mm. työvaatteet, liinavaatteet) ja pesulapalvelut
Viitenumero:
D/1428/02.08.00.00.03/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Pesu- ja kuivapesupalvelut. (98310000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy:n henkilökunnan työvaatteiden vuokraus- ja huoltopalvelu sekä Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan päiväkotien tekstiilien (pääasiassa liinavaatteita ja käsipyyhkeitä) huoltopalvelu ja vuokratekstiilit. Hankittava palvelu on kokonaisuus, jonka tulee taata, että Tilaajalla on käytössään puhtaat työvaatteet tai vuodetekstiilit sovitusti. Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy:n palveluksessa on 340 henkeä 90 eri toimipaikassa Lahdessa, Hartolassa, Iitissä, Myrskylässä ja Padasjoella. Lahdessa on tällä hetkellä 33 päiväkotia, joissa on yhteensä noin 3 777 lasta. Käytössä on pääosin vuokratekstiilejä, pesumäärä noin 3 200 kg kuukaudessa. Hollolassa on tällä hetkellä 10 päiväkotia ja 9 esiopetusyksikköä, joissa n. 850 lasta. Käytössä on tällä hetkellä sekä omia että vuokratekstiilejä. Pesumäärä noin 1200 kg kuukaudessa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy:n henkilökunnan työvaatteiden vuokraus- ja huoltopalvelu sekä Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan päiväkotien tekstiilien huoltopalvelu ja vuokratekstiilit (pääasiassa liinavaattetia ja käsipyyhkeitä). Hankittava palvelu on kokonaispalvelu. Palvelun tulee sisältää tuotteiden vuokraus, pesu, huolto ja toimitus (koko logistiikkaketju kuljetus, jakelu ja varastointi) Tilaajalle, sekä pestävien tuotteiden nouto ja palautus. Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy:n palveluksessa on 340 henkeä 90 eri toimipaikassa. Työtekijöitä on koulujen ja päiväkotien keittiöissä Lahdessa, Hollolassa, Hartolassa, Iitissä, Myrskylässä ja Padasjoella. Lahdessa on 33 päiväkotia, joissa on yhteensä noin 3777 lasta. Käytössä on pääosin vuokratekstiilejä, pesumäärä noin 3200 kg kuukaudessa. Hollolassa on 10 päiväkotia ja 9 esiopetusyksikköä, joissa n.850 lasta. Käytössä on tällä hetkellä sekä omia että vuokratekstiilejä. Pesumäärä noin 1200 kg kuukaudessa. Toimipaikkojen osoitteet ovat tarjouspyynnön liitteissä. Sopimuskaudella päiväkodeissa voi olla käytössä omia liinavaatteita, joita on tarkoitus käyttää niin kauan kuin ne ovat käyttökelpoisia. Kaikki hankittavat uudet liinavaatteet ovat vuokratekstiilejä. Päiväkodeissa on käytössä omia peittoja, tyynyjä yms., joiden pesupalvelua hankitaan sopimuskaudella. Tilaajien yhteisellä hankinnalla tavoitteena on varmistaa tehokas logistiikka eri toimipisteistä, varmistaa palvelun laatu ja ottaa huomioon ympäristönäkökohdat. Tilaaja voi hankkia käyttöönsä tekstiilejä myös muilta toimittajilta mikäli toimittajalla ei ole tarjota kyseisiä tuotteita, hankittavan tuotteen on ehdottomasti oltava samanlainen (esteettisyys ja/tai käyttöominaisuudet) tai kyseessä on täydennyshankinta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.7.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintaan sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa direktiiviä 2014/23-25/EU. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä. Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat hankintamenettelyn aikana sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousmenettelyn kieli on suomi. Tilaaja ei vastaa tarjouspyyntöasiakirjojen kääntämisestä muulle kielelle. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava ja pyydetyt selvitykset on toimitettava suomen kielellä. Tarjous tulee laatia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Tarjousten jättämisen jälkeen menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1) Tarjoajan soveltuvuuden täyttymisen tarkastaminen 2) Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3) Tarjousten vertailu ilmoitettua perustetta soveltaen 4) Parhaan tarjouksen valinta ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti 5) Soveltuvuuteen liittyen selvitysten pyytäminen voittajalta ja soveltuvuusvaatimusten täyttämisen tarkastaminen 6) Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.6.2019
«« Takaisin