«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ålands hälso- och sjukvård : Upphandling av konsulttjänster

13.06.2019 10:12
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013110
Tarjoukset 3.7.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ålands hälso- och sjukvård
Y-tunnus 1907542-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Ålands hälso- och sjukvård Upphandlingsenheten
Yhteyshenkilö Christina Nukala-Pengel
Postiosoite PB 1091
Postinumero 22111
Postitoimipaikka Mariehamn
Maa Suomi
Puhelin +35818535156
Sähköpostiosoite christina.nukala-pengel@ahs.ax
Faksi +35818535223
Internet-osoite (URL) http://www.ahs.ax
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
http://www.e-avrop.com
Hankintayksikön luonne
Muu: Ålands Landskapsregering

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Upphandling av konsulttjänster
Hankinnan kuvaus

Upphandlingen avser ett avtal med en (1) tjänsteleverantör för genomgång av processerna vid varuförsörjningen vid ÅHS genom:

1) en inventering av processerna inom varuförsörjningens verksamhetspunkter centrallager och klädförsörjning. Inventeringen skall resultera i ett dokument som beskriver hur verksamheterna kunde effektiveras;

2) en utredning av om ÅHS skall fortsätta sin verksamhet inom klädförsörjningen som förut med avtal för tvätteritjänster och inköp av personalkläder, patientkläder och sänglinne, eller om det är mer ändamålsenligt och förmånligare att leasa personalkläder, patientkläder och sänglinne. I denna punkt berörs även ÅHS bostadsförvaltning, som förser ÅHS bostäder med sänglinne och mattor.

Arbetet ska resultera i ett skriftligt dokument med utvecklingsförslag från konsulten. Arbetet leds av ledningsgruppen vid ÅHS och till sin hjälp har konsulten personal från ÅHS upphandlings- och försörjningsenhet, dit varuförsörjningen hör.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut. (79411100-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mariehamn (K478)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 29.2.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tjänsteleverantören skall ha erfarenhet av att utreda/utveckla processer för arbetsrutiner och logistik.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

För att bedöma erfarenheten skall referenser lämnas över utförda uppdrag inom varuförsörjning. Referensobjekt skall presenteras genom en förteckning över tre (3) projekt som är relevanta för anbudet, t.ex inom varuförsörjning och som är utförda inom de fem (5) senaste åren.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.7.2019 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

120 dagar

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://www.e-avrop.com/ahsax/e-Upphandling/administration/Procurement.aspx?id=45448

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Ålands Förvaltningsdomstol
Postiosoite Statens Ämbetshus, Torggatan 16 A
Postinumero 22100
Postitoimipaikka Mariehamn
Maa Ahvenanmaa
Puhelin +358 295650265
Sähköpostiosoite aland.fd@om.fi
Faksi +358 295650252
Internet-osoite https://oikeus.fi/hallintooikeudet/alandsforvaltningsdomstol/sv/index.html
«« Takaisin