«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö : ENNAKKOILMOITUS: Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen toisen vaiheen rakentamisen palvelun tuottaminen

28.06.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013096
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 124-301888

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215276-1
Postiosoite:Läntinen Teatterikuja 1
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:paivi.isosaari@kansallisteatteri.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.kansallisteatteri.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Karoliina Ketola
Sähköpostiosoite:karoliina.ketola@ains.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ains.fi/
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtiorahoitteinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ENNAKKOILMOITUS: Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen toisen vaiheen rakentamisen palvelun tuottaminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen 2. vaiheen rakentamisen palvelun tuottaminen. Palvelun tuottaja toimii hankkeen pääurakoitsijana.

Hanke käsittää teatterin Pienen näyttämön ja Willensaunan sekä Suuren ja Pienen näyttämön väliosan, eli 1930‒1950-luvuilla valmistuneiden osien peruskorjauksen ja osittaisen uusimisen. Pienen näyttämön ulkoarkkitehtuuri ja julkisivut sekä osa sisätiloista ovat suojeltuja.

Rakennuttaja järjestää markkinavuoropuhelun syyskuussa 2019. Tilaisuudessa esitellään Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen toisen vaiheen hanketta sekä pyydetään kannanottoja rakennushankkeeseen ja urakoinnin toteutusmuotoihin.

Hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuudessa.

Tämä ilmoitus on informatiivinen ennakkoilmoitus ja tietopyyntö hankkeesta, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus. (31000000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomen Kansallisteatteri, Läntinen teatterikuja 1, 00100 Helsinki.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ennakkoilmoitus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen toisen vaiheen palveluntuottajan hankinnasta.

Yhteistyömuotoinen urakka (allianssi). Palveluntuottaja valitaan kokonaistaloudellisen edullisuudenperusteella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Valtiorahoitteinen hanke.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.10.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaiden tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) vaatimukset.

Soveltuvuusvaatimukset tarkentuvat hankintailmoituksen yhteydessä julkaistavissa asiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Markkinavuoropuheluun osallistuvia pyydetään antamaan yhteystietonsa (yrityksen nimi ja yhteyshenkilö sekä yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sähköpostiosoitteisiin karoliina.ketola@ains.fi ja lotta.hakanen@ains.fi. Ilmoittautumiset tilaisuuteen tulee jättää 30.8.2019 mennessä. Viestin otsikoksi "SKT2 - Markkinavuoropuhelu".

Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille lähetetään erikseen kutsu tilaisuuteen. Tilaisuuden osallistujamäärä on rajoitettu 2 henkilöön per yritys.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.6.2019
«« Takaisin