«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Espoon seurakuntayhtymä : Tapiolan uurnalehdon ylläpitourakan kilpailutus vv. 2019 - 2021

12.06.2019 12:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013090
Tarjoukset 16.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon seurakuntayhtymä
Y-tunnus 0200562-2
Yhteyshenkilö Asko Leinonen
Postiosoite Kirkkokatu 1
Postinumero 02770
Postitoimipaikka Espoo
Maa Suomi
Puhelin +358980501
Sähköpostiosoite asko.leinonen@evl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoonseurakunnat.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoonseurakunnat?id=243664&tpk=7446a348-1eee-4f8f-aa06-eb792c347f64
Hankintayksikön luonne
Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tapiolan uurnalehdon ylläpitourakan kilpailutus vv. 2019 - 2021
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
D/642/02.06.00/2019
Hankinnan kuvaus

Espoon seurakuntayhtymän hautauspalvelut (jatkossa tilaaja) pyytää tarjoustanne Tapiolan uurnalehdon ylläpitourkasta Pyydämme tarjoustanne oheisen tarjouslomakkeen, urakkaohjelman, asemapiirrosten sekä työselitysten mukaisesti Espoon seurakuntayhtymän Tapiolan uurnalehdon talvi- ja kesäkunnossapidon urakasta. Ennen sopimuksen hyväksymistä tarjoajan tulee esittää hankintalain mukaiset selvi-tykset. Vaadittavat selvitykset ilmenevät urakkaohjelmasta. Urakoitsijaa valittaessa valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta, jossa hinnan painoarvo on 50 %, sekä kokemus korkeatasoisten vaativien viheralueiden hyvästä hoidosta 50 %. Tarjouksessa on mainittava referenssien hoito-kohteet ja sopimusjakson pituudet Kaikki hinnat on ilmoitettava ilman arvolisäveroa. Tarjoukset tulee olla voimassa 30.11.2019 saakka. Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään annettua tarjousta tai osaa niistä. Urakkakohdetta esittelevät hautaustoimen työnjohtaja Asko Leinonen, puh. 050 4341 081 (lomalla: 8.7. – 4.8.) sekä hautaustoimen päällikkö Juha Ollila, puh. 050 5945 304 (lomalla 17.6. – 14.7.)

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Viheralueiden istutus- ja hoitopalvelut. (77310000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Espoo (K049)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 31.10.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Mainittu kilpaitusasiakirjoissa

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Mainittu kilpaitusasiakirjoissa

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Ylläpitourakan kuukausihinta (veroton) (50)
  2. Kokemus korkeatasoisten viheralueiden tasokkaasta hoidosta (50)
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin