«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy : KESKEYTYSILMOITUS: Siivous- tai kiinteistönhoitopalvelut

14.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013089
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 114-280390

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2472908-2
Postiosoite:Patteristonkatu 3 D
Postinumero:50100
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Satu Sirkiä
Puhelin:+358 408686439
Sähköpostiosoite:satu.sirkia@xamk.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.xamk.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1013321-0
Postiosoite:Prikaatinkatu 3
Postinumero:50100
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:juha.paanila@esakk.fi
NUTS-koodi:Mikkeli (K491)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.esakk.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Siivous- tai kiinteistönhoitopalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut. (90900000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä tarjouspyyntö koskee Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n Mikkelin toimipisteen kiinteistöjen siivous- ja kiinteistönhoitopalveluita vuonna 2020 – 2022 + optiot vuosille 2023 sekä 2024.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
A. Siivouspalvelu
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Mikkeli (K491)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa koskee Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n Mikkelin toimipisteen kiinteistöjen siivouspalveluita vuonna 2020 – 2021 + optiot vuosille 2022 sekä 2023.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu (nimettyjen henkilöiden kokemus, referenssit, vasteaika)50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot sopimuksesta 2022 ja 2023

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
B. Kiinteistönhoitopalvelu
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. (90000000-7)
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut. (70330000-3)
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Mikkeli (K491)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa koskee Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n Mikkelin toimipisteen kiinteistöjen kiinteistönhoitopalveluita vuonna 2020 – 2021 + optiot vuosille 2022 sekä 2023.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu (nimettyjen henkilöiden kokemus, referenssit, vasteaika)50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot sopimuksista 2022 ja 2023

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 091-219573

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
A. Siivouspalvelu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
B. Kiinteistönhoitopalvelu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnan keskeyttäminen 11.6.2019. Hankinta, jota keskeyttäminen koskee: Keskeytyspäätös koskee HILMAssa numerolla 2019-010496 ja EUVL:ssä numerolla 2019/S 091-219573 julkaistun siivous- ja kiinteistönhoitopalvelun hankintailmoituksen kaikkia osia (1-2). Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on keskeyttänyt hankintamenettelyn hankintalain 125 §:n perusteella. Hankintailmoituksessa on havaittu 11.6.2019 klo 10.00 virhe, jonka vuoksi osatarjousten jättäminen osa-alueista A. Siivouspalvelu ja B. Kiinteistönhoitopalvelu ei ole ollut mahdollista. Virhettä ei voitu korjata julkaisemalla korjausilmoitusta, sillä tarjousten viimeinen jättöaika oli 11.6.2019 klo 12.00. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy käynnistää hankintamenettelyn uudelleen uudella hankintailmoituksella, kun tarjouspyyntöön on tehty tarvittavat muutokset.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.6.2019
«« Takaisin